Hulpmiddelenzorg

Hulpmiddelenzorg

Verdiepende informatie over hulpmiddelen

Wil je meer weten over vergoedingen voor hulpmiddelen? We geven je hier uitleg

Een vergoeding voor hulpmiddelen hangt af van je beperking, de omschrijving waarvoor het hulpmiddel bedoeld is en welke verzekering je hebt. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn een hulphond, rolstoel of incontinentiemateriaal. De regels en voorwaarden voor vergoeding van hulpmiddelen zijn soms ingewikkeld. Het basispakket kan hulpmiddelen vergoeden, maar soms ook niet. Je leest er hier meer over.


Vergoeding voor hulpmiddelen uit het basispakket

De overheid heeft in de Zorgverzekeringswet (Zvw) beschreven welke hulpmiddelen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking kunnen komen. De zorgverzekeraar beoordeelt of je een hulpmiddel ook echt vergoed krijgt. De regels daarvoor staan in de voorwaarden van de basisverzekering en worden nader uitgewerkt in het Reglement hulpmiddelen. Deze regels heeft iedere zorgverzekeraar op zijn website staan. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden:

  • De zorgverzekeraar controleert of je gewenste hulpmiddel past bij de zorg die je nodig hebt voor je beperking. Hulpmiddelen vallen daarom onder een functiegerichte omschrijving. Bijvoorbeeld ‘hulpmiddelen die samenhangen met verzorging en verpleging op bed’. Dat zijn onder andere bedverhogers.
  • Voor algemeen gebruikelijke hulpmiddelen zoals een bril of gewone rollator krijg je geen vergoeding uit het basispakket. Voor speciale rollators, bijvoorbeeld voor Parkinsonpatiënten, krijg je wel een vergoeding.
  • De zorgverzekeraar geeft alleen een vergoeding voor hulpmiddelen die doelmatig Zo kun je in aanmerking komen voor vergoeding voor een hulphond, maar alleen als je echt bent aangewezen op de hulphond en andere zorg door de hulphond niet meer nodig is.

Vergoeding uit het basispakket voor zorghulpmiddelen bij medisch specialistische zorg

Een hulpmiddel kan onderdeel zijn van een medisch specialistische behandeling. Bijvoorbeeld een pacemaker of kunstknie. Het hulpmiddel valt dan binnen de dbc van het ziekenhuis. Het ziekenhuis declareert de kosten voor het hulpmiddel meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.

Vergoeding van hulpmiddelen uit andere regelingen, zoals de Wet langdurige zorg

Soms kun je op een andere manier een hulpmiddel vergoed krijgen. Dat heet een voorliggende regeling. Je krijgt dan geen vergoeding uit het basispakket. Woon je bijvoorbeeld in een verpleeghuis en heb je daar een hulpmiddel nodig? Dan krijg je een vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Als je een traplift nodig hebt, moet je eerst nagaan of je een vergoeding kunt krijgen van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Je eigen risico en eigen bijdrage voor hulpmiddelen uit het basispakket

Als je een vergoeding uit het basispakket krijgt voor hulpmiddelen, verrekent de zorgverzekeraar die vergoeding met je openstaande eigen risico. Soms betaal je ook een wettelijke eigen bijdrage. Of er is een maximum aan de vergoeding.

Waar heb je recht op bij hulpmiddelen waarvoor je een vergoeding krijgt?

Het hulpmiddel moet direct klaar zijn voor gebruik. Als je kosten maakt om het hulpmiddel normaal te kunnen gebruiken, dan zijn die kosten voor je eigen rekening. Gaat het hulpmiddel kapot voordat de normale gebruiksduur voorbij is? Dan heb je recht op vervanging. Behalve als de schade door opzet is ontstaan. Of als je erg nalatig bent geweest (bijvoorbeeld bij diefstal).

Vergoeding van hulpmiddelen uit een aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars vergoeden hulpmiddelen soms ook uit een aanvullende verzekering. Het verschilt per aanvullende verzekering wat de voorwaarden zijn en welke vergoedingen je kunt krijgen. Lees de voorwaarden daarom zorgvuldig en informeer bij de zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer neem je contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen of klachten hebt na het lezen van de verdiepende informatie. Denk je bijvoorbeeld dat je wel recht hebt op een hulpmiddel of op meer vergoeding? Of ben je het niet eens met de beslissing van je zorgverzekeraar? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

Box icon

Hulpmiddelenzorg

Het basispakket dekt hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging of een specifieke beperking, zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen.

...

Doorzoek alle casussen

Heb je een probleem waar je met de zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kan je dit aan ons voorleggen.

Ga naar uitgebreid zoeken

Recente uitspraken binnen dit thema

Bindend advies GcZ, 8 juli 2024, SKGZ202303449

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van twee hoortoestellen van het type Oticon Real 1.

Hulpmiddelenzorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juli 2024
Datum publicatie: 10 juli 2024
Bindend advies GcZ, 2 juli 2024, SKGZ202301828

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een Compex SP 8.0 spierstimulator.

Hulpmiddelenzorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 juli 2024
Datum publicatie: 8 juli 2024
Tussenuitspraak GcZ, 21 mei 2024, SKGZ202101287

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar ervoor moet zorgen dat aan haar een bruikbare trippelstoel wordt ge...

Hulpmiddelenzorg
Bekijk
Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Tussenuitspraak
Datum uitspraak: 21 mei 2024
Datum publicatie: 29 mei 2024
Bekijk alle uitspraken binnen dit thema

Meer informatie

Rijksoverheid

Algemene informatie over hulpmiddelenzorg in het kader van de zorgverzekering en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. (Wmo).

Zorginstituut Nederland

Informatie over de diverse verzekerde hulpmiddelen, de onderliggende regelgeving en mogelijke samenloop met de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hulpmiddelenwijzer

Onafhankelijke informatie over hulpmiddelen.