Bindend advies 16 mei 2023, SKGZ202101823

Bindend advies 16 mei 2023, SKGZ202101823

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 16 mei 2023
Datum publicatie: 16 mei 2023

De betalingsachterstand moet met € 84,52 worden verminderd.

De zorgverzekeraar heeft verzoekster verschillende keren gewezen op het bestaan van een betalingsachterstand. Verzoekster heeft hiertegen verweer gevoerd en in dat verband gesteld dat het totale achterstallige bedrag lager is en dat haar, specifiek ter zake van het verplicht eigen risico, jarenlang teveel in rekening is gebracht.
De commissie oordeelt dat aannemelijk is dat de zorgverzekeraar voor het jaar 2020 een bedrag van € 133,37 te veel aan verplicht eigen risico bij verzoekster in rekening heeft gebracht. Uit het door de zorgverzekeraar overgelegde overzicht blijkt namelijk niet dat dit - reeds verrekende - eigen risico is gecorrigeerd naar aanleiding van een door de apotheek verzonden creditnota. De betalingsachterstand zou daarom nog met € 133,37 moeten worden verminderd. Omdat de zorgverzekeraar echter heeft besloten een bedrag van € 48,85 op dit eigen risico af te boeken, acht de commissie dit niet redelijk. Daarom dient de betalingsachterstand met het verschil van € 84,52 (€ 133,37 - € 48,85) te worden verlaagd. Dat de zorgverzekeraar ook voor andere jaren een te hoog verplicht eigen risico bij verzoekster in rekening heeft gebracht, is niet komen vast te staan. Ook de door de zorgverzekeraar uitgevoerde verrekeningen hebben terecht plaatsgevonden. Het verzoek wordt daarom gedeeltelijk toegewezen, in die zin dat de betalingsachterstand met € 84,52 moet worden verminderd.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken