Bindend advies GcZ, 20 april 2023, SKGZ202200816

Bindend advies GcZ, 20 april 2023, SKGZ202200816

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 april 2023
Datum publicatie: 21 april 2023

De betalingsachterstand is door de zorgverzekeraar juist vastgesteld. Verder mocht de zorgverzekeraar de aanmelding van verzoeker als wanbetaler bij het CAK hervatten.

Volgens verzoeker heeft de zorgverzekeraar zijn betalingsachterstand niet juist vastgesteld en is de aanmelding als wanbetaler bij het CAK onterecht hervat.
De commissie deelt het standpunt van verzoeker niet. De zorgverzekeraar heeft verzoeker meerdere keren gewezen op het bestaan van een betalingsachterstand. Omdat geen tijdige voldoening van de nieuw opgekomen vorderingen plaatsvond, mocht de zorgverzekeraar de aanmelding van verzoeker als wanbetaler bij het CAK met ingang van 1 mei 2022 hervatten. Met betrekking tot de hoogte van de betalingsachterstand heeft de zorgverzekeraar een financieel overzicht overgelegd. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij meer of andere betalingen heeft gedaan dan die in het overzicht zijn vermeld. De commissie acht dit overzicht daarom juist.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken