Bindend advies GcZ, 14 mei 2024, SKGZ202303395

Bindend advies GcZ, 14 mei 2024, SKGZ202303395

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 mei 2024
Datum publicatie: 23 mei 2024

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van PCSK9-remmers.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is haar PCSK9-remmers (evolocumab/alirocumab) te vergoeden ten laste van de zorgverzekering dan wel uit coulance. Ter onderbouwing hiervan heeft verzoekster toegelicht dat zij een ernstig verhoogd cholesterol heeft en intolerant is voor diverse statines en ezetemib. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden die gelden om voor vergoeding van dit geneesmiddel in aanmerking te komen. De commissie overweegt dat uit het advies van het Zorginstituut blijkt dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden van bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering, zoals die gelden voor de geneesmiddelen evolocumab of alirocumab. Verzoekster kan daarom geen aanspraak maken op vergoeding van PCSK9-remmers ten laste van de zorgverzekering. Wat betreft het verzoek om een coulancevergoeding overweegt de commissie dat het coulancebeleid aan de ziektekostenverzekeraar is. De commissie kan om die reden in beginsel niet treden in de beslissing van de ziektekostenverzekeraar om coulancehalve al dan niet tot vergoeding over te gaan. De commissie kan slechts een vergoeding toekennen als de ziektekostenverzekeraar gelijke gevallen, zonder goede reden, ongelijk behandelt. Dit is in het onderhavige geval gesteld noch gebleken.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken