Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 11 mei 2023, SKGZ202200893

Verzoeker heeft geen aanspraak op magistraal bereide dexamfetamine. Geen rationele farmacotherapie.

Farmaceutische zorg, magistrale receptuur, dexamfetamine, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 e.v. en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2023
Datum publicatie: 12 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 19 april 2023
Datum publicatie: 12 mei 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 19 april 2023, 2022051379, SKGZ202200893

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, magistrale receptuur, dexamfetamine, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019-2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 e.v. en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019-2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2023
Datum publicatie: 12 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 19 april 2023
Datum publicatie: 12 mei 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 16 februari 2023, 2022034291, SKGZ202200767

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, aripiprazol, apotheekbereiding, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 april 2023
Datum publicatie: 4 april 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 februari 2023
Datum publicatie: 14 april 2023

Bindend advies GcZ, 4 april 2023, SKGZ202200767

De afbouw van het geneesmiddel aripiprazol door middel van taperingstrips komt niet voor vergoeding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de eis van rationele farmacotherapie.

Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, aripiprazol, apotheekbereiding, taperingstrips, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 4 april 2023
Datum publicatie: 4 april 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 februari 2023
Datum publicatie: 14 april 2023

Bindend advies GcZ, 23 februari 2023, SKGZ202201062

Verzoekster heeft geen recht op vergoeding van een geïmporteerd geneesmiddel uit Duitsland.

Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, inhalatievloeistof DNCG iso 1%, weesgeneesmiddel, prevalentie, astma, MCAS Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2023
Datum publicatie: 23 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 oktober 2022
Datum publicatie: 23 februari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 31 oktober 2022, 2022038274, SKGZ202201062

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, inhalatievloeistof DNCG iso 1%, weesgeneesmiddel, prevalentie, astma, MCAS Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 23 februari 2023
Datum publicatie: 23 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 oktober 2022
Datum publicatie: 23 februari 2023

Bindend advies GcZ, 3 februari 2023, SKGZ202200586

Voor het tweepersoonsbed in speciale uitvoering van verzoekster is door de ziektekostenverzekeraar terecht een vergoeding berekend op basis van een éénpersoonsbed. Haar echtgenoot is namelijk op dit hulpmiddel niet redelijkerwijs aangewezen. De ziektekostenverzekeraar heeft daarentegen niet aannemelijk gemaakt dat de helft van het gedeclareerde bedrag, namelijk € 9.274,-- niet marktconform is. Hij dient dit bedrag daarom aan verzoekster te vergoeden. Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de prikpil, omdat zij niet aan de indicatievoorwaarden voldoet.

Hulpmiddelenzorg, hoog/laagbed, indicatie, marktconform tarief, farmaceutische zorg, anticonceptiva, Depo-Provera® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.17, Bijlage 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021 en 2022, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2023
Datum publicatie: 7 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 13 december 2022
Datum publicatie: 7 februari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 13 december 2022, 2022035097, SKGZ202200586

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, hoog/laagbed, indicatie, marktconform tarief, farmaceutische zorg, anticonceptiva, Depo-Provera® Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 en 2022, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.17, Bijlage 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021 en 2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 februari 2023
Datum publicatie: 7 februari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 13 december 2022
Datum publicatie: 7 februari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 31 oktober 2022, 2022020047, SKGZ202200014

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, temazepam, apotheekbereiding, taperingstrips, indicatie, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art 150 Rv,

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 16 januari 2023
Datum publicatie: 23 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 oktober 2022
Datum publicatie: 27 januari 2023

Bindend advies GcZ, 16 januari 2023, SKGZ202200014

Taperingstrips. Geen beroep op ontbreken indicatie en niet-toereikende onderbouwing door de ziektekostenverzekeraar van zijn stelling dat geen sprake is van rationele farmacotherapie

Farmaceutische zorg, geneesmiddelen, temazepam, apotheekbereiding, taperingstrips, indicatie, rationele farmacotherapie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art 150 Rv, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 16 januari 2023
Datum publicatie: 23 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 oktober 2022
Datum publicatie: 27 januari 2023