Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Resultaten

Bindend advies GcZ, 3 augustus 2022, SKGZ202200574

De ziektekostenverzekeraar heeft terecht de eigen bijdrage voor het gebruik van het geneesmiddel Metamucil® bij verzoekster in rekening gebracht.

Farmaceutische zorg, wettelijke eigen bijdrage Metamucil®, vergoedingslimiet Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.16b Bzv, 2.32 en bijlage 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 augustus 2022
Datum publicatie: 4 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 7 juli 2022, SKGZ202102117

De ziektekostenverzekeraar heeft terecht kosten voor de terhandstelling van geneesmiddelen en begeleidingsgesprekken ten laste van het verplicht eigen risico 2021 van verzoeker gebracht.

Eigen risico, terhandstellingskosten, kosten begeleidingsgesprek Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artikelen 19 en 21 Zvw, artikelen 2.8 en 2.17 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juli 2022
Datum publicatie: 8 juli 2022

Bindend advies GcZ, 8 juni 2022, SKGZ202101919

Verzoeker heeft geen aanspraak op volledige vergoeding van het geneesmiddel Atozet® 10/40.

Farmaceutische zorg, geneesmiddel, combinatiepreparaat Atozet® 10/40 Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juni 2022
Datum publicatie: 9 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 maart 2022
Datum publicatie: 9 juni 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 29 maart 2022, 2022009603, SKGZ202101919

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, geneesmiddel, combinatiepreparaat tozet® 10/40 Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 juni 2022
Datum publicatie: 9 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 maart 2022
Datum publicatie: 9 juni 2022

Bindend advies GcZ, 1 juni 2022, SKGZ202100604

De ziektekostenverzekeraar mag een preferentiebeleid voeren. Aanspraak op het niet-preferente geneesmiddel bestaat alleen als een medische noodzaak aanwezig is. Deze is door verzoeker niet aannemelijk gemaakt.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juni 2022
Datum publicatie: 2 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 2 juni 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 11 april 2022, 2022010796, SKGZ202100604

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juni 2022
Datum publicatie: 2 juni 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 april 2022
Datum publicatie: 2 juni 2022

Bindend advies GcZ, 4 mei 2022, SKGZ20101162

Preferentiebeleid, medische noodzaak voor Crestor® 20 mg niet door verzoekster aangetoond.

Farmaceutische zorg, Crestor® 20 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 mei 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 maart 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022

Bindend advies GcZ, 3 mei 2022, SKGZ20101684

Preferentiebeleid, medische noodzaak voor Seretide® Diskus® 50/250 niet door verzoekster aangetoond.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Seretide® Diskus® 50/250, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 maart 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 18 maart 2022, 2022007799, SKGZ202101684

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Seretide® Diskus® 50/250, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 18 maart 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 3 maart 2022, 2022004777, SKGZ202101162

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Crestor® 20 mg, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 mei 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 maart 2022
Datum publicatie: 6 mei 2022