Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 1 november 2022, SKGZ202200534

Niet aannemelijk dat geneesmiddelen niet zijn geleverd. De eigen bijdrage geldt voor geleverde geneesmiddelen, en niet voor gebruikte geneesmiddelen.

Farmaceutische zorg, eigen bijdrage Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en 2.32, bijlage 1 en 2, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 november 2022
Datum publicatie: 2 november 2022

Bindend advies GcZ, 28 september 2022, SKGZ202100921

Aanspraak op de niet-preferente geneesmiddelen bestaat alleen als het medisch niet verantwoord is de preferente geneesmiddelen te gebruiken. Dit laatste is door verzoekster niet aannemelijk gemaakt.

Farmaceutische zorg, Cymbalta® en Singulair®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 september 2022
Datum publicatie: 29 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 18 augustus 2022
Datum publicatie: 29 september 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 18 augustus 2022, 2022010151, SKGZ202100921

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, Cymbalta® en Singulair®, preferentiebeleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 september 2022
Datum publicatie: 29 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 18 augustus 2022
Datum publicatie: 29 september 2022

Bindend advies GcZ, 23 september 2022, SKGZ202100792

Verzoeker heeft geen recht op een hogere vergoeding voor sumatriptan/Imigran® dan aan hem is toegezegd lopende deze procedure door de ziektekostenverzekeraar. De terugvordering van de vergoeding van sumatriptan/Imigran® komt te vervallen. Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van Artelac®.

Turkije, farmaceutische zorg, hoogte vergoeding, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.1 Rzv, artikel 13 Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 september 2022
Datum publicatie: 23 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 mei 2022
Datum publicatie: 23 september 2022

Bindend advies GcZ, 22 september 2022, SKGZ202101249

De ziektekostenverzekeraar mag een preferentiebeleid voeren. Aanspraak op de niet-preferente geneesmiddelen bestaat alleen als het medisch niet verantwoord is de preferente geneesmiddelen te gebruiken. Dit laatste is door verzoekster niet aannemelijk gemaakt.

Farmaceutische zorg, preferentie beleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 september 2022
Datum publicatie: 23 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 juli 2022
Datum publicatie: 23 september 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 7 juli 2022, 2022012777, SKGZ202101249

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentie beleid, medische noodzaak Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 september 2022
Datum publicatie: 23 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 juli 2022
Datum publicatie: 23 september 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 16 mei 2022, 2022009191, SKGZ202100792

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Turkije, farmaceutische zorg, hoogte vergoeding, terugvordering Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.1 Rzv, artikel 13 Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 23 september 2022
Datum publicatie: 23 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 16 mei 2022
Datum publicatie: 23 september 2022

Bindend advies GcZ,13 september 2022, SKGZ202101914

Verzoekster heeft geen aanspraak op (gedeeltelijke) vergoeding van de door haar gebruikte niet-preferente geneesmiddelen.

Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Losec MUPS® tablet MSR 20 mg, Cozaar® tablet filmomhuld 50 mg, Duspatal® Retard capsule MG 200 mg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 6:248 BW, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 september 2022
Datum publicatie: 13 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 22 juni 2022
Datum publicatie: 13 september 2022

Bindend advies GcZ,13 september 2022, SKGZ202102104

Verzoeker heeft noch aannemelijk gemaakt dat de ingediende declaraties van farmaceutische zorg niet goed zijn afgehandeld noch dat de wijze van afhandeling niet inzichtelijk is in de 'Mijn'-omgeving.

Farmaceutische zorg, declaraties, inzage 'Mijn'-omgeving Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2022, art. 150 Rv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 september 2022
Datum publicatie: 13 september 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 22 juni 2022, 2022016824, SKGZ202101914

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, Losec MUPS® tablet MSR 20 mg, Cozaar® tablet filmomhuld 50 mg, Duspatal® Retard capsule MG 200 mg Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 6:248 BW, art. 150 Rv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 september 2022
Datum publicatie: 13 september 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 22 juni 2022
Datum publicatie: 13 september 2022