Bindend advies GcZ, 31 oktober 2023, SKGZ202300428

Bindend advies GcZ, 31 oktober 2023, SKGZ202300428

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 31 oktober 2023
Datum publicatie: 1 november 2023

Verzoekster heeft geen verzekeringsindicatie voor een lower bodylift.

Namens verzoekster is een aanvraag gedaan voor een lower bodylift. De
ziektekostenverzekeraar heeft geoordeeld dat zij niet voldoet aan de voorwaarden van de zorgverzekering. Met name ontbreekt bij haar een verzekeringsindicatie. Het Zorginstituut heeft in zijn advies aan de commissie vastgesteld dat bij verzoekster weliswaar sprake is van PRS graad 3 van de buikhuid, maar niet van PRS graad 3 van de rug, flanken, billen, heupen/laterale dijen en mons pubis. Verzoekster
kan derhalve geen aanspraak maken op vergoeding van een lower bodylift ten laste van de zorgverzekering. De commissie volgt dit advies. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken