Bindend advies GcZ, 3 oktober 2023, SKGZ202202379

Bindend advies GcZ, 3 oktober 2023, SKGZ202202379

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 oktober 2023
Datum publicatie: 3 oktober 2023

Verzoekster heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van de in Iran uitgevoerde neusoperatie.

Verzoekster is tijdens een verblijf in Iran geopereerd aan haar neus. Volgens verzoekster betrof deze operatie acute zorg in de vorm van een inwendige neuscorrectie. Na terugkomst in Nederland heeft zij de nota van de operatie ter declaratie ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft verklaard dat verzoekster geen aanspraak heeft op vergoeding van de kosten. Hij stelt zich op het standpunt dat een in- en uitwendige neuscorrectie is uitgevoerd. Dit is een behandeling van plastisch chirurgische aard. Nu hij geen voorafgaand aan de operatie gerichte verwijzing heeft ontvangen, heeft verzoekster geen aanspraak op vergoeding van de kosten. Voorts heeft verzoekster niet vooraf om toestemming gevraagd.
De commissie overweegt dat tussen Nederland en Iran geen verdrag inzake sociale ziektekostenverzekering bestaat, zodat het recht op vergoeding uitsluitend moet worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden van de zorgverzekering. Op grond van de voorwaarden van de zorgverzekering is voor, al dan niet machtigingsvrije, medisch specialistische zorg een verwijsbrief vereist. Deze eis geldt tevens voor behandelingen van plastisch chirurgische aard. Voor behandelingen van plastisch chirurgische aard geldt ook een machtigingsvereiste. Om te kunnen spreken van een geldige verwijzing in de zin van de voorwaarden van de zorgverzekering, is een gerichte voorafgaande verwijsbrief nodig. Een dergelijke verwijsbrief ontbreekt. De eis van een verwijzing of machtiging geldt niet als sprake is van acute zorg, maar hiervan is in de situatie van verzoekster geen sprake. Verzoekster had dus een voorafgaande verwijzing nodig. Daarmee is niet voldaan aan de toepasselijke voorwaarden en heeft de ziektekostenverzekeraar vergoeding terecht geweigerd. De vraag of alleen een inwendige of een in- en uitwendige neuscorrectie heeft plaatsgevonden en of al dan niet een machtiging nodig was, kan onbeantwoord blijven.
De commissie wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken