Bindend advies GcZ, 6 september 2023, SKGZ202201984

Bindend advies GcZ, 6 september 2023, SKGZ202201984

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 6 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Verzoekster heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van de aangevraagde tandheelkundige behandeling vanuit de ongevallendekking van de aanvullende ziektekostenverzekering.

Verzoekster heeft op een steentje in een krentenbol gebeten, waardoor haar kies is gebroken. De tandarts heeft namens verzoekster een aanvraag ingediend voor een tandheelkundige behandeling, waarop door de ziektekostenverzekeraar afwijzend is beslist omdat het bijten op een steentje in een krentenbol niet als een ongeval in de zin van de toepasselijke voorwaarden kan worden aangemerkt.
De commissie overweegt dat op grond van de aanvullende ziektekostenverzekering aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van tandheelkundige hulp die nodig is ten gevolge van een ongeval. In de Begrippenlijst, die onderdeel is van de verzekeringsvoorwaarden, is 'ongeval' geduid als 'een plotselinge en rechtstreekse inwerking van een van buiten komend geweld, waardoor lichamelijk letsel wordt toegebracht waarvan door [de ziektekostenverzekeraar] de aard en plaats geneeskundig is vast te stellen'. De commissie stelt vast dat aan de diverse elementen van de definitie is voldaan, zodat in beginsel dekking bestaat. Er is verder geen uitsluiting van toepassing; er kan niet worden gesproken van eigen schuld. Doelmatigheid en kosten van de behandeling vormen geen onderwerp van geschil.
De commissie wijst het verzoek daarom toe, althans voor zover het de aangevraagde, en door de ziektekostenverzekeraar afgewezen tandheelkundige behandeling betreft.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken