Bindend advies GcZ, 7 mei 2024, SKGZ202302397

Bindend advies GcZ, 7 mei 2024, SKGZ202302397

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 mei 2024
Datum publicatie: 14 mei 2024

De ziektekostenverzekeraar heeft een PGB vv toegekend op basis van het door de wijkverpleegkundige gestelde aantal uren. Verzekerde kan geen aanspraak maken op meer uren zorg dan zijn geïndiceerd.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat verzekerde ook na 14 juli 2021 aanspraak heeft op een PGB vv op basis van totaal 80 uren per week. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat aanspraak bestaat op een PGB vv op basis van 23 uren en 55 minuten Persoonlijke Verzorging per week en 38 uren en 50 minuten Verpleging per week, een en ander conform de door de indicerend wijkverpleegkundige gestelde
indicatie. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. De ziektekostenverzekeraar heeft naar aanleiding van de aanvraag van 18 maart 2021 de juiste procedure gevolgd en contact gezocht met de indicerend wijkverpleegkundige. In vervolg op dit contact heeft de indicerend wijkverpleegkundige de gestelde indicatie verlaagd met ingang van 14 juli 2021. De ziektekostenverzekeraar heeft een PGB vv toegekend op basis hiervan. Verzekerde kan geen aanspraak maken op meer uren dan zijn geïndiceerd. Indien verzoeker van mening is dat verzekerde is aangewezen op meer uren zorg, dient hij zich te wenden tot de indicerend wijkverpleegkundige.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken