Bindend advies GcZ, 13 juli 2023, SKGZ202201710

Bindend advies GcZ, 13 juli 2023, SKGZ202201710

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 juli 2023
Datum publicatie: 14 juli 2023

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de door hem in Ghana gemaakte zorgkosten.

Tijdens zijn verblijf in Ghana heeft verzoeker zorgkosten gemaakt. Het betreft nota’s van geneesmiddelen en van dr. Amuza Herbal Clinic. Volgens verzoeker blijkt uit de nota’s in ieder geval wanneer de zorg is genoten. Telefonisch werd hem verteld dat hij alleen de bonnetjes hoefde te bewaren. De doosjes van de geneesmiddelen heeft hij weggegooid.
De door de ziektekostenverzekeraar verleende coulancevergoeding voor de geneesmiddelen is vastgesteld op basis van een onjuiste wisselkoers. Verzoeker heeft deze teruggestort.
De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding geweigerd omdat de nota’s niet voldoende gespecificeerd zijn. Zo blijkt er niet uit welke geneesmiddelen zijn afgeleverd. Bij dr. Amuza Herbal Clinic betreft het een ‘penisdokter’. Deze zorg is niet verzekerd.
De commissie stelt vast dat volgens de verzekeringsvoorwaarden de nota’s voldoende moeten zijn gespecificeerd. Aan die voorwaarden wordt niet voldaan. Daarom hoefden de nota’s niet in behandeling te worden genomen. Dat verzoeker iets anders is verteld tijdens een telefoongesprek heeft hij niet aannemelijk gemaakt. Daarbij heeft de ziektekostenverzekeraar onweersproken gesteld dat een zelfde situatie in 2017 aan de orde was, en dat verzoeker toen is gewaarschuwd. Of sprake is van verzekerde zorg en of de juiste wisselkoers is gehanteerd kan in het midden blijven. De aan verzoeker verleende vergoeding was namelijk niet gebaseerd op de verzekeringsvoorwaarden, maar had een onverplicht karakter.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken