Bindend advies GcZ, 14 maart 2022, SKGZ202101320

Bindend advies GcZ, 14 maart 2022, SKGZ202101320

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 maart 2022
Datum publicatie: 15 maart 2022

De ziektekostenverzekeraar heeft de medicijnen die verzoekster in 2020 en 2021 heeft gebruikt op een juiste manier verrekend met het verplicht eigen risico. Ook heeft de ziektekostenverzekeraar in beide jaren niet te veel eigen risico in rekening gebracht.

Verzoekster heeft voor zowel 2020 als 2021 een verplicht eigen risico van € 385,00 voor zorg uit de zorgverzekering. Verzoekster stelt dat de kosten voor medicijnen die zij al twintig jaar gebruikt niet onder dit eigen risico vallen. Uit de door verzoekster overgelegde gegevens maakt de commissie op dat de ziektekostenverzekeraar slechts één geneesmiddel ten laste van het eigen risico 2020 en 2021 heeft gebracht. Het betreffende geneesmiddel is door de ziektekostenverzekeraar niet aangewezen als vrijgesteld voor het eigen risico. De commissie is dan ook van oordeel dat dit middel terecht met het eigen risico van verzoekster is verrekend. Ook de kosten voor de dienstverlening door de apotheek, zoals terhandstellingskosten en het begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel, zijn terecht verrekend met het eigen risico. Anders dan verzoekster stelt, heeft de ziektekostenverzekeraar in zowel 2020 als 2021 niet meer dan € 385,00 aan verplicht eigen risico in rekening gebracht. Dat verzoekster de kosten voor haar ziektekostenverzekering veel te hoog vindt, leidt niet tot een ander oordeel. De hoogte van het verplicht eigen risico is vastgelegd in de wet en geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder met een zorgverzekering.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken