Advies Zorginstituut Nederland, 8 juni 2021, 2021009610, SKGZ202002123

Advies Zorginstituut Nederland, 8 juni 2021, 2021009610, SKGZ202002123

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 8 juni 2021
Datum publicatie: 3 augustus 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Medisch-specialistische zorg, MRI-scan, verwijzing door bedrijfsarts,
telefonische toezegging
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken