Bindend advies GcZ, 24 april 2024, SKGZ202302673

Bindend advies GcZ, 24 april 2024, SKGZ202302673

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 april 2024
Datum publicatie: 29 april 2024

De kosten van extra zuurstof tijdens een vliegreis in verband met cystic fybrose (CF) worden niet vergoed ten laste van de zorgverzekering.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden de kosten van extra zuurstof tijdens een vliegreis te vergoeden. Hierbij heeft hij erop gewezen dat hij aan een aangeboren longziekte lijdt. Het bevreemdt hem dat het programma ‘stoppen met roken’ om economische redenen wél wordt vergoed en deze kosten niet. Hij heeft hier, anders dan een roker, immers niet voor gekozen. De ziektekostenverzekeraar heeft, onder verwijzing naar een standpunt uit 2007 van het toenmalige College Zorgverzekeringen (thans: Zorginstituut Nederland), gesteld dat de
zorgverzekering voor zuurstof tijdens de vliegreis geen dekking kent.
De commissie overweegt dat in de wet is vastgelegd dat Zorginstituut Nederland de eenduidige uitleg van de aard, inhoud en omvang van de prestaties, bedoeld in artikel 11 Zvw, bevordert en met het oog hierop aan de zorgverzekeraars richtlijnen kan geven. Zorginstituut Nederland is daarnaast de bij wet aangewezen adviseur van de commissie. In het kader van de onderhavige procedure is aan het Zorginstituut advies gevraagd. Het Zorginstituut heeft de commissie hierop meegedeeld dat het standpunt uit 2007 van zijn rechtsvoorganger, het College Zorgverzekeringen ( hierna: CVZ), nog onverkort geldt. Geadviseerd wordt daarom het verzoek af te wijzen. Hetgeen verzoeker heeft aangevoerd vormt voor de commissie geen aanleiding van dit advies af te wijken. Het verzoek wordt om die reden afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken