Bindend advies GcZ, 5 september 2023, SKGZ202201598

Bindend advies GcZ, 5 september 2023, SKGZ202201598

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 september 2023
Datum publicatie: 6 september 2023

Verzoeker heeft geen aanspraak op de geneesmiddelen Crestor® (rosuvastatine tablet
filmomhuld 10 mg), losartan kalium tablet fo 50 mg van Xiromed en pantoprazol tablet msr
20 mg van Teva.

Verzoeker heeft een aantal merkgeneesmiddelen ter hand gesteld gekregen door de apotheek. Deze zijn hem voorgeschreven door een cardioloog en de huisarts, vanwege een medische noodzaak. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding geweigerd omdat de gestelde medische noodzaak zijns inziens ontbreekt.
De commissie overweegt dat een zorgverzekeraar een preferentiebeleid mag voeren. Het is aan de voorschrijver te onderbouwen waarom het voor betrokkene medisch niet verantwoord is het preferente geneesmiddel te gebruiken. Bij twijfel hierover dient de apotheker contact te zoeken met de voorschrijver. In dit geval gaat het om geneesmiddelen die niet voorkomen op de ‘Rode lijst’ of de ‘Oranje lijst’ van de Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen. Dit betekent dat verzoeker de preferente geneesmiddelen kan gebruiken, tenzij sprake zou zijn van individuele patiëntgebonden factoren die maken dat wisselen niet gewenst is. Daarvan is niet gebleken. Voorts heeft de apotheker hierover contact gehad met de voorschrijvers. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken