Bindend advies GcZ, 16 november 2023, SKGZ202202025

Bindend advies GcZ, 16 november 2023, SKGZ202202025

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 november 2023
Datum publicatie: 17 november 2023

Verzoeker heeft geen aanspraak op een septorhinoplastiek ten laste van de zorgverzekering.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar de aangevraagde neuscorrectie alsnog moet vergoeden ten laste van de zorgverzekering. Het betreft een inwendige neuscorrectie waarbij een benadering van buitenaf noodzakelijk is. Zijns inziens ligt het primaat bij de arts en moet bij afwijzing van een aanvraag vooraf met de arts worden overlegd.
De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen omdat bij verzoeker geen sprake is van een verzekeringsindicatie in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking. Van een verplichting tot overleg met de behandelend arts is volgens de ziektekostenverzekeraar geen sprake.
De commissie overweegt dat een septorhinoplastiek is aangevraagd. Over de inwendige neuscorrectie zijn partijen niet verdeeld. Hieronder valt ook een extracorporele septumcorrectie, maar die behandeling is blijkens de aanvraag niet aan de orde. De uitwendige neuscorrectie betreft een rhinoplastiek vanwege een insufficiënte neusklep. Bij die indicatie voldoet de behandeling niet aan de stand van de wetenschap en praktijk, zodat geen sprake is van verzekerde zorg op grond van de zorgverzekering. Daarnaast blijkt uit de aanvraag niet dat een beroep wordt gedaan op de indicatie verminking. De aanvraag werd daarom terecht afgewezen door de ziektekostenverzekeraar. Het is aan de ziektekostenverzekeraar om te beoordelen of sprake is van verzekerde zorg en of eventueel een uitsluiting van toepassing is. Overleg hierover met de behandelend KNO- arts had in dit geval geen toegevoegde waarde. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken