Bindend advies GcZ, 10 november 2023, SKGZ202300326

Bindend advies GcZ, 10 november 2023, SKGZ202300326

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 10 november 2023
Datum publicatie: 15 november 2023

Verzoekster heeft aanspraak op een buikwandcorrectie op basis van een schriftelijk door de ziektekostenverzekeraar gedane toezegging.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is de aangevraagde abdominoplastiek met fleur de lis correctie inclusief navel reïnsertie en reven fascia abdominalis (hierna: buikwandcorrectie) te vergoeden. Hierbij beroept zij zich op een door de ziektekostenverzekeraar schriftelijk gedane toezegging.
De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat verzoekster thans niet voldoet aan de toepasselijke voorwaarden voor deze ingreep èn dat zij had moeten begrijpen dat haar eerder geen onvoorwaardelijke en oneindig geldende toezegging is gedaan.
De commissie overweegt dat de zorgverzekering dekking biedt voor een buikwandcorrectie. In het kader van de zorgverzekering geldt dat een verzekeringsindicatie aanwezig moet zijn in de vorm van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking zoals bedoeld in de voorwaarden. Uit het advies van het Zorginstituut aan de commissie blijkt dat verzoekster geen verzekeringsindicatie heeft voor een buikwandcorrectie, nu bij haar geen sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking zoals bedoeld in de voorwaarden van de zorgverzekering. Verzoekster heeft echter aangetoond dat de ziektekostenverzekeraar haar eerder schriftelijk vergoeding van een buikwandcorrectie heeft toegezegd. Nu verzoekster aanspraak heeft op een buikwandcorrectie op grond van de door de ziektekostenverzekeraar gedane toezegging, kan de vraag of verzoekster aanspraak heeft op vergoeding van een buikwandcorrectie ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering onbeantwoord blijven.
De commissie wijst het verzoek daarom toe.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken