bindend advies GcZ,25 maart 2015,SKGZ201401996

bindend advies GcZ,25 maart 2015,SKGZ201401996

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 25 maart 2015
Datum publicatie: 8 april 2015

Veronderstelde fraude, ter beschikking stellen van bank- en klantnummer aan een
derde, terugvordering uitgekeerde vergoedingen, opname van gegevens in het interne
incidentenregister, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2012, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010-2012, verzoek afgewezen

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken