Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Zo’n 80% van alle klachten die verzekerden bij de SKGZ indienen, lost het ombudsteam via bemiddeling op. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een laagdrempelig alternatief voor een rechter.

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 30 april 2024, SKGZ202302879

De ziektekostenverzekeraar mag terzake van het PGB vv van verzoekster een bedrag van € 25.324,15 terugvorderen. De ziektekostenverzekeraar moet het entreegeld van € 37,-- aan verzoekster vergoeden. Het meer of anders gevorderde is afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 april 2024
Datum publicatie: 7 mei 2024

Bindend advies GcZ, 15 februari 2024, SKGZ202300837

De registratie van de gebeurtenis in het Gebeurtenissenregister en de registratie van de persoonsgegevens van verzoekster in het IVR en het Incidentenregister dienen te vervallen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 15 februari 2024
Datum publicatie: 21 februari 2024

Bindend advies GcZ, 27 december 2023, SKGZ202301897

De ziektekostenverzekeraar mag de persoonsgegevens van verzoeker opnemen in de gebeurtenissenadministratie, het interne Verwijzingsregister en het incidentenregister voor de duur van maximaal zes jaren.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 27 december 2023
Datum publicatie: 3 januari 2024

Bindend advies GcZ, 18 september 2023, SKGZ202201619

Door of namens verzoekster zijn via de Mijnomgeving valse nota's ter declaratie ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. Daarom is sprake van fraude zoals bedoeld in de polisvoorwaarden, en mocht de ziektekostenverzekeraar de door hem getroffen maatregelen opleggen. De commissie ziet aanleiding de gevorderde onderzoekskosten te halveren, omdat het onderzoek niet volledig is geweest, wat overigens niets afdoet aan de uit het onderzoek voortvloeiende conclusies.

Veronderstelde fraude, beëindiging zorgverzekering, opname persoonsgegevens in Gebeurtenissenadministratie en Intern Verwijzingsregister, en in intern incidentenregister en in Extern Verwijzingsregister, niet vergoeden van gedeclareerde nota's, terugvordering van uitgekeerde vergoedingen, vordering onderzoekskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, 2021 en 2022, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, 2021 en 2022, art. 7:941 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 18 september 2023
Datum publicatie: 19 september 2023

Bindend advies GcZ, 2 augustus, SKGZ202202067

De commissie oordeelt dat verzoekster de kosten van de ingreep in Turkije heeft gedeclareerd met het opzet de ziektekostenverzekeraar te misleiden. Daarmee is sprake van fraude. De in dat kader tegen haar getroffen maatregelen zijn proportioneel.

Fraude, operatie in Turkije, maatregelen, onderzoekskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016, artikel 7:941 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 augustus 2023
Datum publicatie: 2 augustus 2023

Bindend advies GcZ, 31 juli 2023, SKGZ202201975

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Vermeende fraude, terugbetaling vergoeding, opname persoonsgegevens in registers, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, vordering onderzoekskosten, verzoeker stemt in met voorstel.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 31 juli 2023
Datum publicatie: 1 augustus 2023

Bindend advies GcZ, 6 juli 2023, SKGZ202201530

De commissie oordeelt dat door, dan wel met medewerking of medeweten van verzoekster kosten van zittend ziekenvervoer zijn gedeclareerd met het opzet de zorgverzekeraar te misleiden. Daarmee is sprake van fraude. De in dat kader tegen haar getroffen maatregelen zijn proportioneel.

Fraude, vervoerskosten, maatregelen, proportionaliteit Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2022, artikel 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juli 2023
Datum publicatie: 7 juli 2023

Bindend advies GcZ, 4 juli 2023, SKGZ202202134

De ziektekostenverzekeraar hoeft de nota van 15 augustus 2022 niet aan verzoeker te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft lopende de procedure de registratie van de persoonsgegevens van verzoeker in het interne Incidentenregister, het Intern Verwijzingsregister en de Gebeurtenissenadministratie ongedaan gemaakt.

Marokko, mondzorg na ongeval, onduidelijke nota, opname van persoonsgegevens in het Interne Verwijzingsregister, het interne Incidentenregister en de Gebeurtenissenadministratie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 7:94 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023

Bindend advies GcZ, 7 juni 2023, SKGZ202202024

Verzoekster heeft nota's ter declaratie ingediend die niet-waarheidsgetrouw zijn, met het opzet de ziektekostenverzekeraar te misleiden. Daarom mocht de ziektekostenverzekeraar concluderen dat verzoekster fraude heeft gepleegd en mocht hij de door hem getroffen maatregelen opleggen.

Fraude, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in intern verwijzingsregister en intern incidentenregister, opname persoonsgegevens in Extern Verwijzingsregister, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2023
Datum publicatie: 8 juni 2023

Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202201061

De commissie stelt vast dat verzoeker fraude heeft gepleegd, maar de door de zorgverzekeraar opgelegde maatregelen zijn gezien de omstandigheden te zwaar. Uit de 'Maatregelenrichtlijn' blijken in dit geval de maatregelen 'waarschuwing en interne signalering' van toepassing. De registratie in het EVR komt dus te vervallen.

Fraude, proportionaliteit maatregelen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 7:941 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 13 maart 2023
Datum publicatie: 13 maart 2023