Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 18 september 2023, SKGZ202201619

Door of namens verzoekster zijn via de Mijnomgeving valse nota's ter declaratie ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. Daarom is sprake van fraude zoals bedoeld in de polisvoorwaarden, en mocht de ziektekostenverzekeraar de door hem getroffen maatregelen opleggen. De commissie ziet aanleiding de gevorderde onderzoekskosten te halveren, omdat het onderzoek niet volledig is geweest, wat overigens niets afdoet aan de uit het onderzoek voortvloeiende conclusies.

Veronderstelde fraude, beëindiging zorgverzekering, opname persoonsgegevens in Gebeurtenissenadministratie en Intern Verwijzingsregister, en in intern incidentenregister en in Extern Verwijzingsregister, niet vergoeden van gedeclareerde nota's, terugvordering van uitgekeerde vergoedingen, vordering onderzoekskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, 2021 en 2022, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, 2021 en 2022, art. 7:941 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 18 september 2023
Datum publicatie: 19 september 2023

Bindend advies GcZ, 2 augustus, SKGZ202202067

De commissie oordeelt dat verzoekster de kosten van de ingreep in Turkije heeft gedeclareerd met het opzet de ziektekostenverzekeraar te misleiden. Daarmee is sprake van fraude. De in dat kader tegen haar getroffen maatregelen zijn proportioneel.

Fraude, operatie in Turkije, maatregelen, onderzoekskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016, artikel 7:941 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 augustus 2023
Datum publicatie: 2 augustus 2023

Bindend advies GcZ, 31 juli 2023, SKGZ202201975

Partijen hebben tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt.

Vermeende fraude, terugbetaling vergoeding, opname persoonsgegevens in registers, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, vordering onderzoekskosten, verzoeker stemt in met voorstel.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 31 juli 2023
Datum publicatie: 1 augustus 2023

Bindend advies GcZ, 6 juli 2023, SKGZ202201530

De commissie oordeelt dat door, dan wel met medewerking of medeweten van verzoekster kosten van zittend ziekenvervoer zijn gedeclareerd met het opzet de zorgverzekeraar te misleiden. Daarmee is sprake van fraude. De in dat kader tegen haar getroffen maatregelen zijn proportioneel.

Fraude, vervoerskosten, maatregelen, proportionaliteit Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018-2022, artikel 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 juli 2023
Datum publicatie: 7 juli 2023

Bindend advies GcZ, 4 juli 2023, SKGZ202202134

De ziektekostenverzekeraar hoeft de nota van 15 augustus 2022 niet aan verzoeker te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft lopende de procedure de registratie van de persoonsgegevens van verzoeker in het interne Incidentenregister, het Intern Verwijzingsregister en de Gebeurtenissenadministratie ongedaan gemaakt.

Marokko, mondzorg na ongeval, onduidelijke nota, opname van persoonsgegevens in het Interne Verwijzingsregister, het interne Incidentenregister en de Gebeurtenissenadministratie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 7:94 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023

Bindend advies GcZ, 7 juni 2023, SKGZ202202024

Verzoekster heeft nota's ter declaratie ingediend die niet-waarheidsgetrouw zijn, met het opzet de ziektekostenverzekeraar te misleiden. Daarom mocht de ziektekostenverzekeraar concluderen dat verzoekster fraude heeft gepleegd en mocht hij de door hem getroffen maatregelen opleggen.

Fraude, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in intern verwijzingsregister en intern incidentenregister, opname persoonsgegevens in Extern Verwijzingsregister, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2023
Datum publicatie: 8 juni 2023

Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202201061

De commissie stelt vast dat verzoeker fraude heeft gepleegd, maar de door de zorgverzekeraar opgelegde maatregelen zijn gezien de omstandigheden te zwaar. Uit de 'Maatregelenrichtlijn' blijken in dit geval de maatregelen 'waarschuwing en interne signalering' van toepassing. De registratie in het EVR komt dus te vervallen.

Fraude, proportionaliteit maatregelen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 7:941 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 13 maart 2023
Datum publicatie: 13 maart 2023

Bindend advies GcZ, 6 maart 2023, SKGZ202200929

De commissie is van oordeel dat de feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van fraude.

Veronderstelde fraude, aanvullende ziektekostenverzekering, informatie op het aanvraagformulier Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2023
Datum publicatie: 13 maart 2023

Bindend advies GcZ,18 augustus 2022, SKGZ202101710

Verzoeker heeft fraude gepleegd en de maatregelen die de ziektekostenverzekeraar in dit verband aan hem heeft opgelegd zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar nu gesteld noch gebleken is dat de opgelegde maatregelen disproportioneel moeten worden geacht.

Aanvullende ziektekostenverzekering, epilatie, fraude Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2022
Datum publicatie: 19 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 6 juli 2022, SKGZ202102143

De commissie concludeert dat niet is komen vast te staan dat verzoeker de nota's ter declaratie heeft ingediend met het opzet de ziektekostenverzekeraar te misleiden. De ziektekostenverzekeraar moet daarom de persoonsgegevens van verzoeker verwijderen uit zijn interne incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister.

Veronderstelde fraude, beëindiging verzekeringen, terugvordering, registratie persoonsgegevens in het interne incidentenregister, registratie persoonsgegevens in het EVR Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016, 2017 en 2018, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, 2017 en 2018, 7:941 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 6 juli 2022
Datum publicatie: 7 juli 2022