Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 13 maart 2023, SKGZ202201061

De commissie stelt vast dat verzoeker fraude heeft gepleegd, maar de door de zorgverzekeraar opgelegde maatregelen zijn gezien de omstandigheden te zwaar. Uit de 'Maatregelenrichtlijn' blijken in dit geval de maatregelen 'waarschuwing en interne signalering' van toepassing. De registratie in het EVR komt dus te vervallen.

Fraude, proportionaliteit maatregelen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, art. 7:941 BW, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 13 maart 2023
Datum publicatie: 13 maart 2023

Bindend advies GcZ, 6 maart 2023, SKGZ202200929

De commissie is van oordeel dat de feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van fraude.

Veronderstelde fraude, aanvullende ziektekostenverzekering, informatie op het aanvraagformulier Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2023
Datum publicatie: 13 maart 2023

Bindend advies GcZ,18 augustus 2022, SKGZ202101710

Verzoeker heeft fraude gepleegd en de maatregelen die de ziektekostenverzekeraar in dit verband aan hem heeft opgelegd zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar nu gesteld noch gebleken is dat de opgelegde maatregelen disproportioneel moeten worden geacht.

Aanvullende ziektekostenverzekering, epilatie, fraude Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2022
Datum publicatie: 19 augustus 2022

Bindend advies GcZ, 6 juli 2022, SKGZ202102143

De commissie concludeert dat niet is komen vast te staan dat verzoeker de nota's ter declaratie heeft ingediend met het opzet de ziektekostenverzekeraar te misleiden. De ziektekostenverzekeraar moet daarom de persoonsgegevens van verzoeker verwijderen uit zijn interne incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister.

Veronderstelde fraude, beëindiging verzekeringen, terugvordering, registratie persoonsgegevens in het interne incidentenregister, registratie persoonsgegevens in het EVR Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016, 2017 en 2018, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, 2017 en 2018, 7:941 BW, verzoek toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 6 juli 2022
Datum publicatie: 7 juli 2022

Bindend advies GcZ, 22 maart 2022, SKGZ202002634

Gebleken is dat verzoeker ten onrechte een originele nota en de Engelse vertaling hiervan als twee afzonderlijke nota's ter declaratie heeft ingediend. De zorgverzekeraar mocht daarom concluderen dat sprake was van fraude en overgaan tot de door hem getroffen maatregelen.

Veronderstelde fraude, buitenland, Turkije, medisch specialistische zorg, vergoeding nota's, registratie in het interne Incidentenregister van de zorgverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister, melding van de registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, vordering onderzoekskosten Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 maart 2022
Datum publicatie: 22 maart 2022

Bindend advies GcZ, 26 januari 2022, SKGZ202101039

De ziektekostenverzekeraar heeft ter zitting aangeboden de duur van de registratie in het Externe Verwijzingsregister (EVR), die door hem aan verzoekster is opgelegd in verband met fraude, te matigen tot vier jaren. De commissie ziet geen aanleiding de duur van de opgelegde registratie verder te beperken. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Fraude, duur opname in Externe Verwijzingsregister Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 januari 2022
Datum publicatie: 27 januari 2022

Bindend advies GcZ, 2 juli 2021, SKGZ202002413

De ziektekostenverzekeraar moet een deel van de maatregelen die door hem zijn opgelegd in verband met fraude matigen

Fraude, terugvordering, registratie in het externe verwijzingsregister (EVR), politieaangifte, zittend ziekenvervoer Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2020, art. 7:941 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 2 juli 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021

Bindend advies GcZ, 24 maart 2021, SKGZ202000505

Een deel van het verzoek is te laat ingediend. Daarom wordt dit deel van het verzoek niet inhoudelijk behandeld. Voor het overige geldt dat het fraudeonderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, dat het teruggevorderde bedrag correct is en dat er geen aanleiding bestaat dit te matigen, dat de onderzoekskosten terecht bij verzoekster in rekening zijn gebracht en dat de hoogte hiervan redelijk is, en dat verzoekster geen belang meer heeft bij een uitspraak over de beëindiging van haar verzekering.

Fraude, declaraties PGB vv, terugvordering, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in interne incidentenregister, opname persoonsgegevens in Extern Verwijzingsregister, melding van dossier bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude, vordering onderzoekskosten, aangifte Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, artt. 10 en 11 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2019, artt. 6:95 jo. 6:96, 7:941 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 25 maart 2021

Bindend advies GcZ, 24 maart 2021, SKGZ202001439

Een deel van het verzoek is te laat ingediend. Daarom wordt dit deel van het verzoek niet inhoudelijk behandeld. Voor het overige geldt dat het fraudeonderzoek zorgvuldig is uitgevoerd en dat verzoeker geen belang meer heeft bij een uitspraak over de beëindiging van zijn verzekering.

Fraude, declaraties PGB vv, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in interne incidentenregister, opname persoonsgegevens in Extern Verwijzingsregister, melding van dossier bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude, aangifte Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2015-2019, artt. 10 en 11 Zvw,Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015-2019, 7:941 BW, verzoek afgewezen

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Datum publicatie: 25 maart 2021

Bindend advies GcZ, 22 januari 2021, SKGZ202001426

De zorgverzekeraar heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar vermoede declaratiefraude.

Fraude, melding declaratiefraude, onderzoeksplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, art. 35 Wmg, gedeeltelijke toewijzing

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2021
Datum publicatie: 25 januari 2021