Bindend advies GcZ, 6 maart 2023, SKGZ202200929

Bindend advies GcZ, 6 maart 2023, SKGZ202200929

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2023
Datum publicatie: 13 maart 2023

De commissie is van oordeel dat de feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van fraude.

Verzoeker heeft tweemaal een aanvraagformulier bij de ziektekostenverzekeraar ingediend voor vergoeding van fysiotherapie ten laste van de verzekering Pechvogelhulp. Op het eerste formulier heeft hij verklaard dat het letsel is ontstaan tijdens een voetbalwedstrijd. De ziektekostenverzekeraar heeft deze aanvraag afgewezen, omdat de aanvullende ziektekostenverzekering geen dekking biedt voor fysiotherapie als het letsel is ontstaan tijdens het sporten en niet door een ander is veroorzaakt. Vervolgens heeft verzoeker op het tweede aanvraagformulier voor fysiotherapie ingevuld dat het letsel is ontstaan door een misstap thuis. De ziektekostenverzekeraar heeft hierna onderzoek gedaan en geconcludeerd dat verzoeker fraude heeft gepleegd, waarna hij een aantal maatregelen heeft getroffen. Verzoeker acht deze maatregelen niet terecht en vordert dat deze vervallen. Hij biedt aan de onderzoekskosten weg te strepen tegen de door hem gemaakte kosten van rechtsbijstand.
De commissie acht de door verzoeker gegeven verklaring voor de geconstateerde onregelmatigheden niet aannemelijk. Daarbij heeft hij de oorzaak van het letsel gewijzigd nadat de aanvraag voor fysiotherapie ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering werd afgewezen door de ziektekostenverzekeraar. De commissie is van oordeel dat de feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van fraude. De getroffen maatregelen zijn daarom terecht. De door verzoeker gevorderde kosten van juridische bijstand ten bedrage van € 850,-- zijn niet onderbouwd. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken