Bindend advies GcZ,18 augustus 2022, SKGZ202101710

Bindend advies GcZ,18 augustus 2022, SKGZ202101710

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2022
Datum publicatie: 19 augustus 2022

Verzoeker heeft fraude gepleegd en de maatregelen die de ziektekostenverzekeraar
in dit verband aan hem heeft opgelegd zijn naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet onaanvaardbaar nu gesteld noch gebleken is dat de opgelegde maatregelen disproportioneel moeten worden geacht.

Verzoeker heeft een nota ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. Uit onderzoek is gebleken dat deze nota valselijk is opgesteld. In dit verband heeft de ziektekostenverzekeraar gewezen op verklaringen van de zorgaanbieder, waaruit blijkt dat de desbetreffende nota niet van hem afkomstig is, en op verschillende onjuistheden in de nota. Verzoeker heeft de concrete bevindingen van de ziektekostenverzekeraar onvoldoende betwist en de commissie er niet van kunnen overtuigen dat de gedeclareerde behandelingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en dat de nota dus correct is. Daarmee staat vast dat sprake is van fraude. De door de ziektekostenverzekeraar in verband hiermee opgelegde maatregelen zijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar nu deze niet disproportioneel moeten worden geacht.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken