Bindend advies GcZ, 14 november 2023, SKGZ202201954

Bindend advies GcZ, 14 november 2023, SKGZ202201954

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 14 november 2023
Datum publicatie: 16 november 2023

Geen aparte aanspraak op wondverzorging vanuit het PGB vv. De ziektekostenverzekeraar heeft de juiste procedure gevolgd en heeft in redelijkheid tot zijn beslissing kunnen komen.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is de door de wijkverpleegkundige geïndiceerde uren in verband met wondverzorging aan hem toe te kennen. Volgens hem is de wond open en bloedt deze regelmatig. Dit volgt ook uit verklaringen van een arts en een andere wijkverpleegkundige. De ziektekostenverzekeraar heeft de geïndiceerde uren niet toegekend omdat hij van mening is dat niet kan worden vastgesteld dat chronische en intensieve wondzorg met een vaste frequentie per dag nodig is. Hij heeft zich hierbij onder andere gebaseerd op informatie van de behandelend arts en de huisarts. De indicerend wijkverpleegkundige kon niet meer worden benaderd, omdat zij niet meer werkzaam is voor de thuiszorgorganisatie.
De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar bij de beoordeling van de aanvraag de juiste procedure heeft gevolgd en in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen de in verband met de wondzorg geïndiceerde uren af te wijzen. De commissie sluit hiermee aan bij het voorlopig advies van het Zorginstituut van 6 september 2023, dat is bevestigd in het advies van 8 november 2023.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken