Bindend advies GcZ, 27 oktober 2023, SKGZ202201925

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2023, SKGZ202201925

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 oktober 2023
Datum publicatie: 30 oktober 2023

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van Deep Brain Stimulation in 2021 en vervanging van de batterij in 2022.

Verzoeker heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. Om de symptomen van dit syndroom te behandelen heeft verzoeker op 28 april 2021 om toestemming gevraagd voor Deep Brain Stimulation. Deze operatie is in oktober 2021 uitgevoerd. Daarnaast heeft verzoeker op 5 januari 2022 verzocht om toestemming voor vervanging van de batterij van het apparaat dat tijdens de eerdere ingreep is geplaatst.
Op grond van artikel 20 van (EG) Verordening 883/2004 heeft een verzekerde recht op vergoeding van zorg volgens de sociale ziektekostenverzekering van een andere EU-lidstaat als de verzekerde hiervoor toestemming heeft gevraagd en verkregen van de zorgverzekeraar. Verzoeker heeft een aanvraag ingediend voor zowel de Deep Brain Stimulation in 2021, als vervanging van de batterij in 2022. De zorgverzekeraar heeft beide aanvragen afgewezen, omdat Deep Brain Stimulation bij de behandeling van Gilles de la Tourette volgens hem niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.
Uit het advies van het Zorginstituut blijkt dat Deep Brain Stimulation bij Gilles de la Tourette niet voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk. Deep Brain Stimulation valt daarom niet onder de dekking van de zorgverzekering. De commissie overweegt dat met de verordening geen uitbreiding van de verzekerde zorg en andere diensten is beoogd. Nu bij de gegeven indicatie geen aanspraak bestaat op Deep Brain Stimulation werd de aanvraag hiervoor, en ook die voor vervanging van de batterij, op basis van de verordening terecht afgewezen. De commissie wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken