Bindend advies GcZ, 28 juli 2021, SKGZ202100505

Bindend advies GcZ, 28 juli 2021, SKGZ202100505

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 juli 2021
Datum publicatie: 28 juli 2021

Afmelding als wanbetaler is alleen aan de orde als de schuld uit de zorgverzekering is afgelost of als de WSNP van toepassing is verklaard. Door de afgesproken betalingsregeling wél opschorting van de aanmelding met ingang van 1 september 2020.

De commissie oordeelt dat de situaties die tot afmelding als wanbetaler bij het CAK kunnen leiden bij verzoeker niet aan de orde zijn. Weliswaar is een deel van de openstaande vordering verjaard, maar niet is komen vast te staan dat de resterende vordering ook is verjaard.
Doordat op 25 augustus 2020 met verzoeker een betalingsregeling was getroffen voor de gehele vordering was de zorgverzekeraar wél gehouden de aanmelding van verzoeker als wanbetaler met ingang van 1 september 2020 op te schorten. De ziektekostenverzekeraar heeft voorgesteld verzoeker per toekomende datum af te melden en het verschil tussen de bestuursrechtelijke premie en de nominale premie te compenseren. Dit is naar het oordeel van de commissie toegestaan.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken