Bindend advies GcZ, 2 oktober 2023, SKGZ202300020

Bindend advies GcZ, 2 oktober 2023, SKGZ202300020

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 oktober 2023
Datum publicatie: 2 oktober 2023

Verzoek om aanpassing premie en voorwaarden terecht geweigerd door de ziektekostenverzekeraar.

Verzoekster was tot en met 31 december 2022 verzekerd tegen ziektekosten via One Underwriting B.V., onderdeel van Aon. Dit bedrijf voerde als gevolmachtigde, onder de naam en voor rekening en risico van de ziektekostenverzekeraar, zorgverzekeringen uit. Met ingang van 1 januari 2023 is de volmachtovereenkomst geëindigd en heeft verzoekster zich rechtstreeks bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten. De premie voor deze verzekering is echter hoger en de dekking lager. Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar verzocht een en ander te corrigeren. De ziektekostenverzekeraar heeft dit verzoek geweigerd en aangevoerd dat hij verzoekster heeft geïnformeerd over de wijzigingen. Ook is verzoekster akkoord gegaan met het nadien toegestuurde aanbod zodat zij gehouden is de overeengekomen premie te voldoen. Tevens is verzoekster gebonden aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de betreffende verzekeringen.
De commissie overweegt dat tussen partijen niet in geschil is dat de dienstverlening door One Underwriting B.V. met ingang van 1 januari 2023 is geëindigd. Voor de beantwoording van de vraag of daarna een - nieuwe - verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen, geldt dat verzoekster het door de ziektekostenverzekeraar gedane aanbod (i.e. het toezenden van een polisblad) niet heeft verworpen. In plaats daarvan is tussen partijen wilsovereenstemming bereikt over het te verzekeren pakket. Met deze wilsovereenstemming is niet alleen overeenstemming bereikt over het te verzekeren pakket, maar ook over de bijbehorende premie en voorwaarden. De commissie ziet geen reden dat voor verzoekster een uitzondering moet worden gemaakt.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken