Bindend advies GcZ, 1 juni 2023, SKGZ202201289

Bindend advies GcZ, 1 juni 2023, SKGZ202201289

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 1 juni 2023
Datum publicatie: 2 juni 2023

De zorgverzekeraar heeft ten onrechte het vooruitbetaalde eigen risico voor 2020 en 2021 gebruikt voor andere vorderingen.

Hoewel dit tussen partijen niet werd overeengekomen, voldeed verzoekster het verplicht eigen risico 2020 en 2021 (plus de jaarpremie) bij vooruitbetaling. Vervolgens werden bij haar in 2020 en 2021 bedragen geïncasseerd, eveneens voor het eigen risico. Zij heeft hierop diverse malen om uitleg gevraagd. Volgens de zorgverzekeraar werd het vooruitbetaalde eigen risico 2020 gebruikt voor het nog openstaande vrijwillig eigen risico in 2019. Het vooruitbetaalde eigen risico 2021 is (ook) gebruikt voor het resterende eigen risico in 2020. De commissie concludeert dat de zorgverzekeraar dit niet zonder meer had mogen doen. Als de zorgverzekeraar de vooruitbetaalde bedragen niet voor het eigen risico 2020 respectievelijk 2021 had willen reserveren, had het op zijn weg gelegen deze terug te storten. Er is overeenstemming tussen partijen over het feit dat verzoekster uiteindelijk niet te veel aan eigen risico heeft betaald. Naar het oordeel van de commissie voert het om die reden te ver om de verwerking van de diverse betalingen te corrigeren

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken