Bindend advies GcZ, 22 december 2021, SKGZ202100251

Bindend advies GcZ, 22 december 2021, SKGZ202100251

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 december 2021
Datum publicatie: 23 december 2021

Geen aanspraak op vergoeding behandelingen fysiotherapie ten laste van de zorgverzekering, bij ontbreken van een indicatie volgens Bijlage 1 Bzv.

Verzoeker ondervindt klachten aan zijn rechterknie. Hem werd in overweging gegeven hiervoor een operatie te ondergaan. Naar aanleiding van een second opinion is hij gestart met behandelingen fysiotherapie. Verzoeker meent dat de kosten hiervan moeten worden vergoed omdat sprake is van één traject en omdat de zorgaanbieder inmiddels een indicatie heeft gesteld volgens Bijlage 1 Bzv. De zorgverzekeraar heeft een en ander bestreden.
De commissie overweegt dat de ingediende nota’s als uitgangspunt moeten worden genomen. Deze vermelden een code die niet overeenkomt met een van de indicaties op voornoemde bijlage. Van correctienota’s is niet gebleken. Het eigen risico is alleen van toepassing op zorg die onder de dekking van de zorgverzekering valt. Hier betreft het niet-verzekerde zorg, waarvan de kosten voor rekening van verzoeker blijven. Het eigen risico speelt hierbij geen rol.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken