Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Zo’n 80% van alle klachten die verzekerden bij de SKGZ indienen, lost het ombudsteam via bemiddeling op. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een laagdrempelig alternatief voor een rechter.

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 11 maart 2024, SKGZ202302272

Verzoekster heeft geen aanspraak op behandelingen fysiotherapie ten laste van de zorgverzekering.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 26 februari 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Bindend advies GcZ, 11 maart 2024, SKGZ202302272

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 11 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 26 februari 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Bindend advies GcZ, 4 juli 2023, SKGZ202201333

Verzoeker heeft geen aanspraak op meer behandelingen fysiotherapie. Het betreft geen herstelzorg na COVID-19 en de eerste 20 behandelingen blijven voor zijn rekening.

Paramedische zorg, fysiotherapie, behandeling hand, herstelzorg COVID-19, aantal behandelingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 25 mei 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 25 mei 2023, 2023017243, SKGZ202201333

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, behandeling hand, herstelzorg COVID-19, aantal behandelingen Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 juli 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 25 mei 2023
Datum publicatie: 5 juli 2023

Bindend advies GcZ, 24 mei 2023, SKGZ202201086

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van fysiotherapie, omdat het voor de ziektekostenverzekeraar op basis van de gegeven informatie niet mogelijk is zijn uitkeringsplicht te beoordelen.

Geneeskundige zorg, oefentherapie, coxartrose heupen, supervisie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2023
Datum publicatie: 30 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 2 mei 2023
Datum publicatie: 30 mei 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 2 mei 2023, 2022050462, SKGZ202201086

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, oefentherapie, coxartrose heupen, supervisie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020 en 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020 en 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, art. 7:941 BW, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2023
Datum publicatie: 30 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 2 mei 2023
Datum publicatie: 30 mei 2023

Bindend advies GcZ, 12 mei 2023, SKGZ202200556

Verzoeker heeft geen aanspraak op maximaal 9 behandelingen manuele therapie per kalenderjaar, omdat langdurige manuele therapie bij zijn klachten niet doelmatig is. Verzoeker heeft voorts geen aanspraak op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie per kalenderjaar, omdat bij ontbreken van een behandelplan niet is gebleken dat deze behandeling doelmatig is.

Aanvullende ziektekostenverzekering, manuele therapie, fysiotherapie Regelgeving : Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 mei 2023
Datum publicatie: 15 mei 2023

Bindend advies GcZ, 30 januari 2023, SKGZ202101997

Verzoekster heeft ten laste van de zorgverzekering geen aanspraak op behandelingen fysiotherapie per toekomende datum. Wel is de ziektekostenverzekeraar gehouden de bij brief van 4 juli 2022 aangeboden vergoeding van € 750,-- aan verzoekster te betalen.

Paramedische zorg, fysiotherapie, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, gedeeltelijk toegewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 januari 2023
Datum publicatie: 31 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 25 mei 2022
Datum publicatie: 31 januari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 25 mei 2022, 2022014394, SKGZ202101997

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Paramedische zorg, fysiotherapie, indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 en bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 30 januari 2023
Datum publicatie: 31 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 25 mei 2022
Datum publicatie: 31 januari 2023

Bindend advies GcZ, 16 december 2022, SKGZ202200348

Verzoeker heeft geen aanspraak op fysiotherapie na 23 juni 2021 ten laste van de zorgverzekering. De ziektekostenverzekeraar mocht uitgaan van 24 maart 2021 als startdatum van de behandeling.

Geneeskundige zorg, paramedische zorg, fysiotherapie, indicatie volgens Bijlage 1 Bzv Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 Bzv, Bijlage 1 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 december 2022
Datum publicatie: 16 december 2022