Bindend advies GcZ, 6 maart 2024, SKGZ202301216

Bindend advies GcZ, 6 maart 2024, SKGZ202301216

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2024
Datum publicatie: 13 maart 2024

Verzoekster heeft geen aanspraak op in Duitsland aangeschafte elastische kousen.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is de nota van 11 januari 2022, die zij van de Duitse leverancier hulpmiddelen ontving in verband met de levering van elastische kousen in 2020, alsnog volledig te vergoeden. De nota bedraagt
€ 2.140,60. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat verzoekster in het jaar 2020 al twee paar elastische kousen geleverd heeft gekregen van een gecontracteerde leverancier en dat zij in dat jaar geen aanspraak heeft op een derde paar. Wel is aan haar hiervoor een coulancevergoeding verleend van € 199,28. De commissie overweegt dat uit het destijds toepasselijke reglement volgt dat in het jaar 2020 aanspraak bestond op twee paar elastische kousen. Hoewel de kousen op 14 januari 2020 door
de Duitse leverancier aan verzoekster zijn geleverd, zijn de kosten hiervan pas op 11 januari 2022 bij haar in rekening gebracht. Voor het jaar 2020 waren toen al twee paar elastische kousen ten behoeve van verzoekster gedeclareerd door een gecontracteerde leverancier en door de ziektekostenverzekeraar vergoed. De uit Duitsland afkomstige nota betreft dus het derde paar. Van een noodzaak tot voortijdige vervanging is niet gebleken. Voorts is niet gebleken van een onjuiste mededeling van de ziektekostenverzekeraar waaraan verzoekster het rechtens te honoreren vertrouwen mocht ontlenen dat de latere nota van de Duitse leverancier aan haar zou worden vergoed.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken