Bindend advies GcZ, 24 januari 2024, SKGZ202201318

Bindend advies GcZ, 24 januari 2024, SKGZ202201318

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 januari 2024
Datum publicatie: 31 januari 2024

Verzoekster heeft geen aanspraak op een ADL-hulphond.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden aan haar een machtiging te verstrekken voor een ADL-hulphond. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat verzoekster geen verzekeringsindicatie heeft. Er is geen sprake van een stabiele eindsituatie en een ADL-hulphond draagt niet substantieel bij aan het vergroten van de zelfstandigheid van verzoekster. Bovendien is verstrekking niet doelmatig. De commissie overweegt dat in de situatie van verzoekster sprake is van blijvende, ernstige lichamelijke functiebeperkingen. Hoewel dit op haar weg lag, heeft verzoekster echter niet aannemelijk kunnen maken dat de ADL-hulphond een substantiële bijdrage levert aan haar mobiliteit en de algemene of huishoudelijke levensverrichtingen. Dit wordt bevestigd in het definitieve advies van het Zorginstituut van 29 november 2023. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken