Bindend advies GcZ, 4 maart 2024, SKGZ202201759

Bindend advies GcZ, 4 maart 2024, SKGZ202201759

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2024
Datum publicatie: 13 maart 2024

Verzoekster heeft geen aanspraak op het aangevraagde hoog-laag bed ten laste van de zorgverzekering.

Namens verzoekster is aan aanvraag ingediend voor vervanging van haar huidige hoog-laag bed, omdat dit geen adequaat functionerend hulpmiddel meer is. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat niet is komen vast te staan dat het hulpmiddel moet worden vervangen.
Het Zorginstituut concludeert in zijn advies aan de commissie dat niet is aangetoond dat het aangevraagde hoog-laag bed in combinatie met de huidig ligorthese méér adequaat is. Het Zorginstituut adviseert op basis van de beschikbare informatie dat verzoekster niet in aanmerking komt voor vervanging van het huidige hoog-laag bed. De commissie ziet in hetgeen verzoekster heeft aangevoerd geen reden om van het advies van het Zorginstituut af te wijken en neemt de conclusie over. Dit betekent dat verzoekster geen aanspraak heeft op het aangevraagde hoog-laag bed ten laste van de zorgverzekering. De commissie wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken