Bindend advies GcZ, 17 april 2023, SKGZ202201608

Bindend advies GcZ, 17 april 2023, SKGZ202201608

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 april 2023
Datum publicatie: 17 april 2023

Financiële afwikkeling kosten tandheelkundige behandeling voldoende inzichtelijk. Geen verplichting voor de zorgverzekeraar om per e-mail gestelde vragen ook per e-mail te beantwoorden.

Verzoeker heeft een tandheelkundige behandeling ondergaan. Hij betaalde een bedrag aan de tandarts, en ontving hierna een nota van de zorgverzekeraar, naar later bleek voor het eigen risico. Volgens verzoeker is de financiële afwikkeling van de tandheelkundige behandeling niet inzichtelijk. Hij wenst daarnaast per e-mail te communiceren met de zorgverzekeraar, onder andere over dit soort kwesties. De zorgverzekeraar is hiertoe niet bereid en heeft de afwikkeling van de zorgkosten zijns inziens voldoende toegelicht.
De commissie overweegt dat aan de hand van de aan verzoeker gestuurde declaratieoverzichten, voor hem duidelijk moet zijn welke kosten niet onder de dekking van de zorgverzekering vallen, welke eigen bijdrage in rekening is gebracht en welke kosten zijn verrekend met het eigen risico. Bij verzoeker zijn hierover vragen gerezen, en deze zijn in een chatgesprek afdoende beantwoord. Bij dat gesprek wekte verzoeker de indruk dat een en ander hem nu ook helder was. Dit onderdeel van het verzoek wordt daarom afgewezen. Ten aanzien van het tweede onderdeel van het verzoek overweegt de commissie dat in de polisvoorwaarden geen uitsluiting voor bepaalde communicatiemiddelen is opgenomen. Verzoeker kan dus zijn vragen per e-mail stellen. Dit betekent echter niet dat de zorgverzekeraar dan ook per e-mail moet communiceren of op een vraag met een e-mailbericht moet antwoorden. Wel zal hij - desgevraagd - het antwoord schriftelijk moeten bevestigen, zoals in dit geval per brief is gebeurd op 21 september 2022.
Beide onderdelen van het verzoek worden daarom afgewezen.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken