Bindend advies GcZ,12 september 2022, SKGZ202200301

Bindend advies GcZ,12 september 2022, SKGZ202200301

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 12 september 2022
Datum publicatie: 12 september 2022

Verwerking persoonsgegevens, verzoek om rectificatie hiervan op grond van artikel 16 AVG. De ziektekostenverzekeraar dient de naam van verzoeker aan te passen in zijn administratieve systeem.

Verzoeker heeft een achternaam waarin een umlaut voorkomt op de eerste o. De ziektekostenverzekeraar heeft sinds september 2021 een administratief systeem dat niet de mogelijkheid kent diakritische tekens toe te voegen. Naar aanleiding van de vraag tot aanpassing heeft de ziektekostenverzekeraar volstaan met het maken van een aantekening.
De commissie memoreert het toegenomen belang van het gebruik van diakritische tekens. Voor zover het gaat om bestuursorganen is er regelgeving, waarin wordt verwezen naar bepaalde NEN-normen. De Nationale ombudsman heeft echter moeten vaststellen dat tien jaar na inwerkingtreding, de rijksoverheid hier nog niet altijd naar handelt. De commissie overweegt dat toepassing van deze regelgeving het probleem bovendien maar ten dele oplost, omdat verzoeker ook een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Daarom beschouwt de commissie het aan de ziektekostenverzekeraar gerichte verzoek als een verzoek tot rectificatie in de zin van artikel 16 AVG. De ziektekostenverzekeraar dient hier alsnog gehoor aan te geven, en wel binnen drie maanden na het uitbrengen van het bindend advies.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken