Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202100467

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2021, SKGZ202100467

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2021
Datum publicatie: 23 augustus 2021

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt dekking voor tandheelkundige zorg als gevolg van een ongeval. Hierbij geldt dat de behandeling moet plaatsvinden binnen één jaar na het ongeval, en moet zijn gericht op het directe letsel als gevolg van dit ongeval. In de situatie van verzoeker is niet voldaan aan de verzekeringsvoorwaarden. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Verzoeker heeft op 15 december 2017 een ongeval gehad. Als gevolg hiervan had hij acute gebitsschade. Een beschadigde kies is vijf dagen later getrokken. Volgens verzoeker is hij daarna nog verder behandeld door de tandarts, maar heeft deze hiervoor geen kosten bij hem in rekening gebracht. Verzoeker stelt dat hij in 2018 nog tweemaal is gevallen, waarbij hij eveneens schade aan zijn gebit heeft opgelopen.
De commissie concludeert dat de aanvraag van 5 februari 2019 terecht door de ziektekostenverzekeraar werd afgewezen, omdat (i) de relatie met het ongeval op 15 december 2017 niet aannemelijk is gemaakt, terwijl daarnaast vast staat dat behandeling niet heeft plaatsgevonden binnen één jaar na dat ongeval, en (ii) tevens niet aannemelijk is gemaakt dat bedoelde aanvraag verband houdt met ongevallen op 27 april 2018 en 8 mei 2018.

Box icon

Tags

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken