Bindend advies GcZ, 16 juli 2021, SKGZ202100258

Bindend advies GcZ, 16 juli 2021, SKGZ202100258

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 16 juli 2021
Datum publicatie: 19 juli 2021

Een verzekeringnemer kan de zorgverzekering van iemand die op zijn polis staat alleen tussentijds opzeggen als deze persoon elders een zorgverzekering heeft afgesloten.

De ouders van verzoekster zijn uit elkaar gegaan. Voorheen was verzoekster verzekerd via de polis van haar vader. De vader van verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar zonder haar toestemming gevraagd de polis met ingang van 1 september 2019 te splitsen. De ziektekostenverzekeraar heeft hieraan in juli 2020 met terugwerkende kracht gehoor gegeven. De premie is aan haar vader teruggestort en bij verzoekster in rekening gebracht. Verzoekster verzoekt de splitsing ongedaan te maken. De commissie beslist tot toewijzing van het verzoek. Gelet op artikel 7, tweede lid, Zvw mag een verzekeringnemer de zorgverzekering van iemand die hij heeft verzekerd alleen tussentijds opzeggen, als deze persoon elders een zorgverzekering heeft afgesloten. Verzoekster heeft zich op 1 augustus 2020 bij een andere zorgverzekeraar verzekerd. In de periode van 1 september 2019 tot 1 augustus 2020 stond zij daarom nog op de polis van haar vader, en was hij verzekeringnemer. Er was geen wilsovereenstemming om haar op een eigen polis of via haar moeder bij de ziektekostenverzekeraar te verzekeren. Verzoekster is daarom niet gehouden premie en het eigen risico te betalen over deze periode.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken