Bindend advies GcZ, 16 juli 2021, SKGZ202002329

Bindend advies GcZ, 16 juli 2021, SKGZ202002329

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 16 juli 2021
Datum publicatie: 19 juli 2021

Een verzekeringnemer kan de zorgverzekering van iemand die op zijn polis staat alleen tussentijds opzeggen als deze persoon elders een zorgverzekering heeft afgesloten.

Verzoekster en haar partner zijn uit elkaar gegaan. Voorheen was zij verzekerd via zijn polis. De ex-partner heeft de ziektekostenverzekeraar zonder toestemming van verzoekster gevraagd de polis met ingang van 1 september 2019 te splitsen. De ziektekostenverzekeraar heeft hieraan in juli 2020 met terugwerkende kracht gehoor gegeven. De premie is aan de ex-partner teruggestort en bij verzoekster in rekening gebracht. Verzoekster verzoekt de splitsing ongedaan te maken. De commissie beslist tot toewijzing van het verzoek. Gelet op artikel 7, tweede lid, Zvw mag een verzekeringnemer de zorgverzekering van iemand die hij heeft verzekerd alleen tussentijds opzeggen als deze persoon elders een zorgverzekering heeft afgesloten. Verzoekster heeft zich op 1 augustus 2020 bij een andere zorgverzekeraar verzekerd. In de periode van 1 september 2019 tot 1 augustus 2020 stond zij nog op de polis van haar ex-partner, en was hij verzekeringnemer. Er was geen wilsovereenstemming om haar op een eigen polis bij de ziektekostenverzekeraar te verzekeren. Verzoekster is daarom niet gehouden de premie en het eigen risico te betalen over deze periode.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken