Bindend advies GcZ, 10 februari 2021, SKGZ202001973

Bindend advies GcZ, 10 februari 2021, SKGZ202001973

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 12 februari 2021

In het zorgplan is de geneeskundige context onvoldoende onderbouwd door de indicerend verpleegkundige. Dit ligt in de risicosfeer van verzoeker.

Verzoeker heeft na een ongeval zorg nodig. Hij heeft bij de ziektekostenverzekeraar aanspraak gemaakt op een PGB vv. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen op de grond dat het zorgplan niet voldoende is onderbouwd. Zo blijkt hieruit niet waarom verzoeker bepaalde taken niet zelf kan verrichten. Het Zorginstituut is deze mening ook toegedaan, en adviseert tot afwijzing van het verzoek. De commissie volgt het advies van het Zorginstituut. De indicerend wijkverpleegkundige moet in het zorgplan onderbouwen welke beperkingen verzoeker ondervindt, welk geneeskundig risico hierdoor ontstaat, en op welke wijze verzoeker hierbij dient te worden geholpen. De wijkverpleegkundige moet rekening houden met wat verzoeker zelf nog kan en wat gebruikelijke zorg is die van het netwerk kan worden verlangd. Hoewel het voor de hand ligt dat verzoeker enige zorg nodig heeft, is de omvang hiervan in het zorgplan onvoldoende onderbouwd. Het al dan niet onderbouwd zijn van het zorgplan ligt in de risicosfeer van verzoeker.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken