8 september 2021

Buitenlandse zorg zonder overleg kan tot hoge kosten leiden

De SKGZ verwacht dat zorgconsumenten door wachttijden in eigen land vaker geneigd zijn om voor buitenlandse zorg te kiezen. Maar over de grens sneller aan de beurt zijn kan pijnlijke financiële gevolgen hebben. Zo moest een Nederlandse patiënte onlangs na een gewone behandeling in een Belgisch ziekenhuis meer dan € 6.500 bijbetalen voor haar eenpersoonskamer, ruim duizend euro per nacht. Haar zorgverzekering dekte dit bedrag niet. De SKGZ waarschuwt daarom voor torenhoge rekeningen en adviseert: ‘Overleg vooraf zorgvuldig over de vergoeding met je zorgverzekeraar en de buitenlandse behandelaar. En let op dat je niet tekent voor extra’s die niet vergoed worden.’

Elke basiszorgverzekering heeft werelddekking. Dus een keuze voor een eerdere behandeling in het buitenland lijkt logisch als je in Nederland lang moet wachten op zorg. Zeker nu reguliere behandelingen vaker zijn uitgesteld door de coronapandemie. Maar aan buitenlandse zorg kan een hoog prijskaartje hangen. Want niet alle zorgkosten komen in aanmerking voor (volledige) vergoeding. En de hoogte van de vergoeding hangt onder andere af van wat in Nederland gebruikelijk is. Een goede afstemming met de eigen zorgverzekeraar en de buitenlandse behandelaar is dus noodzakelijk om pijnlijke financiële verrassingen achteraf te voorkomen. Wie er in overleg met de zorgverzekeraar niet uit komt, kan voor bemiddeling terecht bij de SKGZ. Als bemiddeling niet lukt, kan bindend advies worden gevraagd aan de Geschillencommissie Zorgverzekering.

Op zoek naar meer informatie? Lees ook ons thema item over geplande zorg in het buitenland.


Lees ook:

24 november 2021

Nieuw reglement voor het behandelen van klachten door de SKGZ

Dit reglement geldt voor klachten en geschillen die na 1 januari 2022 bij de SKGZ worden ingediend.

Lees meer »
6 oktober 2021

Webinar: Alles over begin en einde zorgverzekering

Aan de hand van praktische voorbeelden vertellen we alles wat u hierover wil weten.

Lees meer »
3 mei 2021

Jaarverslag: aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor.

Lees meer »
22 april 2021

ADR-Nederland verbinden met civiele rechtspleging

Brief aan informateur mr. H.D. Tjeenk Willink op 21 april jongstleden.

Lees meer »
11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »
28 september 2020

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft

De belangrijkste reden die minister Tamara van Ark hiervoor noemt is dat de collectieve kortingen vaak een ‘sigaar uit eigen doos’ zijn van verzekerden

Lees meer »