2 oktober 2019
Edwin Niezen

Vergoeding van zorg in een ander EU-land

Hoe komt u aan informatie over de zorg in het land van uw keuze?

Doe navraag bij uw zorgverzekeraar
U bent in Nederland verzekerd en wilt naar een ander land van de Europese Unie (EU) voor een medische behandeling. Om de kosten vergoed te krijgen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen wat de voorwaarden zijn. Het is verstandig om dat te doen voordat u besluit om naar het buitenland te gaan.

Er is ook een website met algemene informatie
Er is een Nationaal Contactpunt voor grensoverschrijdende zorg. Alle landen van de Europese unie hebben zo’n contactpunt. Het contactpunt geeft algemene informatie aan patiënten die voor een behandeling naar een ander EU-land willen. Uitgebreide informatie vindt u op de website van het contactpunt.

Recht op zorg in het Verenigd Koninkrijk?
Het Verenigd Koninkrijk wil de Europese Unie verlaten. Dit noemen we de ‘Brexit’. De Brexit kan gevolgen hebben als u voor zorg naar het Verenigd Koninkrijk wilt. Wat de gevolgen zijn hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Zorg nodig tijdens de vakantie?
Informatie hierover vindt u op onze themapagina.

Een klacht over uw zorgverzekeraar?
Bent u het niet eens met de beslissing van uw zorgverzekeraar over een behandeling in een ander EU-land. Of over de vergoeding van de kosten daarvan. Als u er samen met de verzekeraar niet uitkomt, dan kunt u bij ons een klacht indienen.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ behandelt regelmatig klachten over zorg in het buitenland. De uitspraken van de geschillencommissie staan op www.kpzv.nl.


Lees ook:

11 maart 2021

Webinar: Misverstanden oplossen over betalingsproblemen

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk vertellen we hoe het juridisch zit en welke rechten en plichten een consument en zorgverzekeraar over en weer hebben.

Lees meer »
17 februari 2021

Hoe dien ik een klacht in bij mijn zorgverzekeraar?

Met behulp van tips en voorbeeldbrieven helpen we verzekerden op weg bij het indienen van een klacht bij de zorgverzekeraar

Lees meer »
26 januari 2021

Overstappen

Zegde u voor 31 december 2020 uw oude zorgverzekering op? Sluit dat uiterlijk 31 januari 2021 een nieuwe zorgverzekering af.

Lees meer »
12 november 2020

Zorgpremies voor 2021 bekend

Uiterlijk 12 november zijn alle zorgverzekeringen voor 2021 bekend. Bekijk uw nieuwe zorgpolis goed.

Lees meer »
7 oktober 2020

Flyer: zo helpt de SKGZ u op weg

Een informatieve flyer over het oplossen van een probleem met de zorgverzekeraar

Lees meer »
28 september 2020

De collectiviteitskorting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft

De belangrijkste reden die minister Tamara van Ark hiervoor noemt is dat de collectieve kortingen vaak een ‘sigaar uit eigen doos’ zijn van verzekerden

Lees meer »
19 augustus 2020

Coronatoeslag mondzorgaanbieder

worden deze kosten door de zorgverzekeraar vergoed?

Lees meer »
6 mei 2020

Jaarverslag 2019 SKGZ

In 2019 kwamen er in totaal 2.804 klachten binnen. Dit is 28% meer dan in 2018.

Lees meer »
16 april 2020

Premieachterstanden in tijden van Corona

Problemen met het betalen van de zorgpremie in tijden van Corona? Team Zorgverzekeringslijn geeft tips.

Lees meer »
2 april 2020

Voorlopig alleen telefonische hoorzittingen bij de SKGZ Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Dit in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Wij doen er echter alles aan om onze dienstverlening voort te zetten.

Lees meer »