Dubbele dekking

thema icon

In de praktijk

Bemiddeling Ombudsman Zorgverzekeringen

Erik had een aanvullende verzekering terwijl hij met een indicatie voor verblijf en behandeling was opgenomen in een Wlz-instelling. Hierdoor betaalde hij een aantal jaren voor zijn aanvullende verzekering die hij niet nodig had. De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelde voor Erik. De zorgverzekeraar heeft geen risico gelopen en gaat daarom uit coulance overstag en beëindigd de aanvullende verzekering van Erik.


Erik was dubbel verzekerd, de zorgverzekeraar beëindigd uit coulance de aanvullende verzekering

Erik is enkele jaren geleden met een indicatie voor verblijf en behandeling opgenomen in een Wlz-instelling. Een aanvullende verzekering was voor hem daardoor niet langer nodig. Toch zei hij zijn aanvullende zorgverzekering niet op. Hierdoor betaalde hij een aantal jaren voor zijn aanvullende verzekering die hij niet nodig had. De Ombudsman Zorgverzekeringen bemiddelde voor Erik. De zorgverzekeraar heeft geen risico gelopen en gaat daarom uit coulance overstag en beëindigd de aanvullende verzekering van Erik.

thema icon

In de praktijk

De zorgverzekeraar hoeft Dasha niet met terugwerkende kracht korting te geven vanuit een collectiviteit

Dasha liep collectiviteitskorting mis. Dasha vraagt de zorgverzekeraar om haar met terugwerkende deze korting alsnog te geven. De zorgverzekeraar weigert dit verzoek. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen oordeelt dat het aan de verzekerde is om te kijken of een verzekering passend is en of er eventuele kortingen mogelijk zijn.


Dasha ontdekte enkele jaren geleden dat ze via haar lidmaatschap haar personeelsvereniging collectiviteitskorting kon krijgen op de premie van haar zorgverzekering. Ze heeft zich voor deze korting aangemeld bij haar zorgverzekeraar en kreeg met ingang van 1 januari 2017 de korting op haar premie. Dasha was al langer lid van de personeelsvereniging. Toch vroeg ze de korting niet eerder aan bij haar zorgverzekeraar. Hierdoor is ze korting misgelopen. Dasha vraagt de zorgverzekeraar om haar met terugwerkende deze korting alsnog te geven. De zorgverzekeraar weigert dit verzoek. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen oordeelt dat het aan de verzekerde is om te kijken of een verzekering passend is en of er eventuele kortingen mogelijk zijn.
Bindend advies: SKGZ202200120

Box icon

Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Alle uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen vind je op onze website. Bij de uitspraken vermelden we ook het bijbehorende advies van Zorginstituut Nederland.

Klacht indienen?

Zijn er problemen met de zorgverzekeraar waar je zelf niet uitkomt? Leg je klacht aan ons voor. Wij helpen je op weg.

Ik wil een klacht indienen