Bindend advies GcZ, 5 januari 2023, SKGZ202200120

Bindend advies GcZ, 5 januari 2023, SKGZ202200120

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 januari 2023
Datum publicatie: 9 januari 2023

De ziektekostenverzekeraar is niet gehouden verzoeker met terugwerkende kracht te laten
deelnemen aan een collectiviteit en de daarbij behorende korting toe te passen.

Verzoeker ontdekte enkele jaren geleden dat, bij lidmaatschap van een bepaalde
personeelsvereniging, er een korting mogelijk was op de premie. Verzoeker heeft zich
hiervoor aangemeld, waarna hij met ingang van 1 januari 2017 werd toegelaten tot de
collectiviteit en hij sindsdien ook de bijbehorende korting geniet. Omdat verzoeker vóór
2017 geen korting heeft genoten, heeft hij de ziektekostenverzekeraar verzocht hem met
terugwerkende kracht te laten deelnemen aan een collectiviteit, en de bijbehorende
collectiviteitskorting toe te passen. De ziektekostenverzekeraar heeft dit verzoek geweigerd.
De commissie oordeelt dat het aan de individuele verzekerde is om bij het aangaan van de
verzekeringsovereenkomst of telkens tegen het eind van ieder kalenderjaar na te gaan of
de betre?ende verzekeringen (nog) passend zijn en of eventuele kortingen mogelijk zijn.
Dat verzoeker dit heeft nagelaten kan de ziektekostenverzekeraar niet worden
tegengeworpen. Daarom is de ziektekostenverzekeraar niet gehouden met terugwerkende
kracht de collectiviteitskorting toe te passen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken