Bindend advies GcZ, 15 maart 2023, SKGZ202200882

Bindend advies GcZ, 15 maart 2023, SKGZ202200882

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 15 maart 2023
Datum publicatie: 15 maart 2023

De ziektekostenverzekeraar hoeft geen PGB vv aan verzoekster toe te kennen.

Verzoekster heeft een indicatie voor Verpleging en Persoonlijke Verzorging en wenst op basis hiervan in aanmerking te komen voor een PGB vv. De ziektekostenverzekeraar is van oordeel dat verzoekster erbij gebaat zou zijn zorg in natura te ontvangen van een professionele zorgverlener, zodat haar zelfredzaamheid kan worden vergroot. De indicerend wijkverpleegkundige onderschrijft dit oordeel. De ziektekostenverzekeraar meent dat een en ander tot gevolg heeft dat verzoekster de zorg in natura moet afnemen. Volgens de commissie is dat echter niet zonder meer het geval. Ook professionele zorgondersteuning kan immers worden ingekocht met een PGB vv. Uit de aanvraag die verzoekster heeft ingediend blijkt echter niet dat dit laatste haar intentie is. Om die reden is de aanvraag voor een PGB vv terecht afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken