Bindend advies GcZ, 11 mei 2022, SKGZ202100963

Bindend advies GcZ, 11 mei 2022, SKGZ202100963

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst : Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak : 11 mei 2022
Datum publicatie : 16 mei 2022

Door de ziektekostenverzekeraar is volledig tegemoet gekomen aan het verzoek.

Verzoekster heeft zich gewend tot een psycholoog in Mannheim. Zij heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd hoeveel de vergoeding hiervoor is. De ziektekostenverzekeraar heeft meegedeeld dat deze vergoeding maximaal € 5.341,01 bedraagt. Verzoekster heeft in 2021 minder behandelingen ondergaan dan nodig waren, omdat zij bang was dat het maximale budget op zou raken. De commissie stelt vast dat de ziektekostenverzekeraar met zijn e-mailbericht van 19 april 2022 volledig tegemoet is gekomen aan het verzoek, zodat verdere beoordeling hiervan achterwege kan blijven. De ziektekostenverzekeraar is gehouden het entreegeld van € 37,-- aan verzoekster te vergoeden.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken