Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Zo’n 80% van alle klachten die verzekerden bij de SKGZ indienen, lost het ombudsteam via bemiddeling op. Lukt dit niet? Dan kan onze Geschillencommissie Zorgverzekeringen een uitspraak doen. Deze commissie is een laagdrempelig alternatief voor een rechter.

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 8 januari 2023, SKGZ202301474

Verzoeker heeft aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de commissie) verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar de kosten van de aangevraagde specialistische GGZ-behandeling in verband met een gokverslaving moet vergoeden.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2024
Datum publicatie: 11 januari 2024
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 8 november 2023
Datum publicatie: 11 januari 2024

Advies Zorginstituut Nederland, SKGZ202301474

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2024
Datum publicatie: 11 januari 2024
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 8 november 2023
Datum publicatie: 11 januari 2024

Bindend advies GcZ, 2 januari 2024, SKGZ202201674

Verzoeker kreeg terecht geen toestemming voor een behandeling bij MBB Change en de ziektekostenverzekeraar hoeft de kosten hiervan niet te vergoeden.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 januari 2024
Datum publicatie: 10 januari 2024
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 12 oktober 2023
Datum publicatie: 10 januari 2024

Advies Zorginstituut Nederland, SKGZ202201674

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 januari 2024
Datum publicatie: 10 januari 2024
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 12 oktober 2023
Datum publicatie: 10 januari 2024

Bindend advies GcZ, 20 november 2023, SKGZ202201560

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van een behandeling bij Villa Ramadas in Portugal ten laste van de zorgverzekering.

EU/EER, Portugal, geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Villa Ramadas Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende, ziektekostenverzekering 2022, art. 20 van (EG) Verordening nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2023
Datum publicatie: 22 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 augustus 2023
Datum publicatie: 22 november 2023

Advies Zorginstituut Nederland, SKGZ202201560

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2023
Datum publicatie: 22 november 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 31 augustus 2023
Datum publicatie: 22 november 2023

Bindend advies GcZ, 3 oktober 2023, SKGZ202200900

De commissie stelt vast dat partijen na de hoorzitting overeenstemming hebben bereikt. De ziektekostenverzekeraar betaalt aan verzoeker een bedrag van € 14.311,--.

EU/EER, Portugal, GGZ, klinische opname, stand wetenschap en praktijk, Villa Ramadas GGZ Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 20 Vo. nr. 883/2004, opgelost stemt in met voorstel.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 3 oktober 2023
Datum publicatie: 3 oktober 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 29 maart 2023
Datum publicatie: 3 oktober 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 29 maart 2023, 2023008850, SKGZ202200900

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Portugal, GGZ, klinische opname, stand wetenschap en praktijk, Villa Ramadas GGZ Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 3 oktober 2023
Datum publicatie: 3 oktober 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 29 maart 2023
Datum publicatie: 3 oktober 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 17 mei 2023, 2023002730, SKGZ202201267

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), behandeling door middel van het Safe and Sound Protocol (SSP), stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 juni 2023
Datum publicatie: 12 juni 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 17 mei 2023
Datum publicatie: 13 juni 2023

Bindend advies GcZ, 12 juni 2023, SKGZ202201267

Behandeling door middel van het Safe and Sound Protocol (SSP) bij de indicatie PTSS of cPTSS is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), behandeling door middel van het Safe and Sound Protocol (SSP), stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 juni 2023
Datum publicatie: 12 juni 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 17 mei 2023
Datum publicatie: 13 juni 2023