Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Advies Zorginstituut Nederland, 17 mei 2023, 2023002730, SKGZ202201267

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), behandeling door middel van het Safe and Sound Protocol (SSP), stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 juni 2023
Datum publicatie: 12 juni 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 17 mei 2023
Datum publicatie: 13 juni 2023

Bindend advies GcZ, 12 juni 2023, SKGZ202201267

Behandeling door middel van het Safe and Sound Protocol (SSP) bij de indicatie PTSS of cPTSS is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), behandeling door middel van het Safe and Sound Protocol (SSP), stand wetenschap en praktijk Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 12 juni 2023
Datum publicatie: 12 juni 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 17 mei 2023
Datum publicatie: 13 juni 2023

Bindend advies GcZ, 9 mei 2023, SKGZ202201043

Verzoekster heeft geen aanspraak op gespecialiseerde GGZ-behandeling in Alicante (Spanje), omdat geen sprake was van stepped care of matched care.

EU/EER, Spanje, geestelijke gezondheidszorg, GGZ Standaard Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 mei 2023
Datum publicatie: 9 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 11 april 2023
Datum publicatie: 9 mei 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 11 april 2023, 2022043993, SKGZ202201043

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geestelijke gezondheidszorg, GGZ Standaard Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2022, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2022, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 mei 2023
Datum publicatie: 9 mei 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 11 april 2023
Datum publicatie: 9 mei 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 12 januari 2023, 2022028394, SKGZ202101966

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, psychotherapie, stand wetenschap en praktijk, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, art. 7:941 BW, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 april 2023
Datum publicatie: 11 april 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 12 januari 2023
Datum publicatie: 14 april 2023

Bindend advies GcZ, 5 april 2023, SKGZ202101966

De ziektekostenverzekeraar heeft de declaraties die verzoeker heeft ingediend terecht afgewezen.

Geneeskundige zorg, psychotherapie, stand wetenschap en praktijk, doelmatigheid Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, art. 7:941 BW, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 5 april 2023
Datum publicatie: 11 april 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 12 januari 2023
Datum publicatie: 14 april 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 21 februari 2023, 2023003312, SKGZ202101217

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Zwitserland, geestelijke gezondheidszorg, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, Overeenkomst tussen de EU en de Zwitserse Bondstaat.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2023
Datum publicatie: 30 maart 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 21 februari 2023
Datum publicatie: 31 maart 2023

Bindend advies GcZ, 29 maart 2023, SKGZ202101217

Verzoekster heeft geen aanspraak op een hogere vergoeding dan € 18.567,94, ten laste van de zorgverzekering. De zorg was niet spoedeisend als bedoeld in de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering.

Zwitserland, geestelijke gezondheidszorg, hoogte vergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, Overeenkomst tussen de EU en de Zwitserse Bondstaat, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 maart 2023
Datum publicatie: 30 maart 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 21 februari 2023
Datum publicatie: 31 maart 2023

Bindend advies GcZ, 28 maart 2023, SKGZ202200547

Verzoekster heeft geen recht op een andere of hogere vergoeding voor GGZ dan reeds aan haar is toegekend door de ziektekostenverzekeraar.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), niet-gecontracteerde zorgaanbieder, hoogte vergoeding, informatieplicht Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021 artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017), ‘Regeling transparantie zorgaanbieders (TH/NR-018), verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 maart 2023
Datum publicatie: 28 maart 2023

Bindend advies GcZ, 27 januari 2023, SKGZ202200479

Verzoeker moet het verplicht eigen risico 2021 aan de ziektekostenverzekeraar voldoen. Verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Eigen risico, verplicht eigen risico, Wvggz, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11, 19, 21 en 64 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, artt. 2.1, 3.3 en 3.4 Wvggz, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2023
Datum publicatie: 27 januari 2023