Uitgebreid zoeken

Zoeken in uitspraken

Hier vind je alle uitspraken van de Geschillencommissie

Ben je benieuwd naar eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen? Op deze pagina kun je heel precies zoeken in alle uitspraken. Ook de adviezen van Zorginstituut Nederland die bij de uitspraken horen kun je doorzoeken. Zoek op onderwerp, uitkomst en combineer verschillende gegevens met elkaar om te vinden wat je zoekt. Wil je zoeken naar een specifieke combinatie van woorden? Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens bij Zoeken op tekst.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wil je automatisch alle nieuwe uitspraken ontvangen? Klik dan hier om je op te geven voor onze nieuwsbrief.

Bindend advies GcZ, 27 januari 2023, SKGZ202200479

Verzoeker moet het verplicht eigen risico 2021 aan de ziektekostenverzekeraar voldoen. Verzoek tot schadevergoeding wordt afgewezen.

Eigen risico, verplicht eigen risico, Wvggz, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11, 19, 21 en 64 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, artt. 2.1, 3.3 en 3.4 Wvggz, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2023
Datum publicatie: 27 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 22 november 2022
Datum publicatie: 27 januari 2023

Advies Zorginstituut Nederland, 22 november 2022, 2022036833, SKGZ202200479

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Eigen risico, verplicht eigen risico, Wvggz, schadevergoeding Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11, 19, 21 en 64 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, artt. 2.1, 3.3 en 3.4 Wvggz.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 januari 2023
Datum publicatie: 27 januari 2023
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 22 november 2022
Datum publicatie: 27 januari 2023

Bindend advies GcZ, 24 oktober 2022, SKGZ202101492

Door verzoeker is niet aannemelijk gemaakt dat sprake was van een acute situatie. Geldige verwijzing is in dat geval vereist, maar deze ontbreekt, zodat de zorgverzekeraar de kosten van de opname in een GGZ-instelling in Rusland niet hoeft te vergoeden.

Rusland, geestelijke gezondheidszorg, acute zorg, verwijzing Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.12 Bzv, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 oktober 2022
Datum publicatie: 31 oktober 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 13 juli 2022
Datum publicatie: 31 oktober 2022

Advies Zorginstituut Nederland,13 juli 2022, 2022022024, SKGZ202101492

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Rusland, Rusland, geestelijke gezondheidszorg, acute zorg, verwijzing Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.12 Bzv.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 oktober 2022
Datum publicatie: 31 oktober 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 13 juli 2022
Datum publicatie: 31 oktober 2022

Bindend advies GcZ, 11 mei 2022, SKGZ202100963

Door de ziektekostenverzekeraar is volledig tegemoet gekomen aan het verzoek.

EU/EER, Duitsland, geestelijke gezondheidszorg, stand wetenschap en praktijk, zittend ziekenvervoer, verblijf Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.12 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, zaak opgelost.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 11 mei 2022
Datum publicatie: 16 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 10 januari 2022
Datum publicatie: 16 mei 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 10 januari 2022, 2021045147, SKGZ202100963

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, geestelijke gezondheidszorg, stand wetenschap en praktijk, zittend ziekenvervoer, verblijf Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.12 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 11 mei 2022
Datum publicatie: 16 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 10 januari 2022
Datum publicatie: 16 mei 2022

Bindend advies GcZ, 10 mei 2022, SKGZ202101068

Geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een klinische GGZ-opname in Alicante, Spanje. Behandeling voldoet niet aan de hiervoor geldende voorwaarden.

EU/EER, Spanje, geestelijke gezondheidszorg, aanpassingsstoornis Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 mei 2022
Datum publicatie: 11 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 5 april 2022
Datum publicatie: 11 mei 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 5 april 2022, 2022009726, SKGZ202101068

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, geestelijke gezondheidszorg, aanpassingsstoornis Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 mei 2022
Datum publicatie: 11 mei 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 5 april 2022
Datum publicatie: 11 mei 2022

Advies Zorginstituut Nederland, 7 maart 2022, 2021050820, SKGZ202101155

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, GGZ, zorgplicht, Villa Ramadas, DBC-systematiek Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 april 2022
Datum publicatie: 20 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 maart 2022
Datum publicatie: 22 april 2022

Bindend advies GcZ, 13 april 2022, SKGZ202101155

De ziektekostenverzekeraar heeft zijn zorgplicht niet geschonden. Er is geen aanleiding een schadevergoeding toe te kennen.

GGZ, zorgplicht, Villa Ramadas, DBC-systematiek Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen.

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 april 2022
Datum publicatie: 20 april 2022
Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 7 maart 2022
Datum publicatie: 22 april 2022