Bindend advies GcZ, 10 mei 2022, SKGZ202101068

Bindend advies GcZ, 10 mei 2022, SKGZ202101068

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 mei 2022
Datum publicatie: 11 mei 2022

Geen aanspraak op vergoeding van de kosten van een klinische GGZ-opname in Alicante, Spanje. Behandeling voldoet niet aan de hiervoor geldende voorwaarden.

Verzoeker heeft zich in verband met een depressieve stoornis gewend tot een GGZ-instelling in Alicante, waar hij klinisch is behandeld. De kosten van de behandeling heeft hij gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding afgewezen, omdat de behandeling niet voldoet aan de voorwaarden voor specialistische GGZ. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek, en volgt hiermee het advies van het Zorginstituut. De klachten van verzoeker vormden geen reden voor klinische opname. Bovendien voldoet een standaard programma van 32 dagen niet aan de voorwaarden voor een gepast gebruik van zorg, als verwoord in de Zorgstandaard Depressieve Stoornissen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken