Advies Zorginstituut Nederland, 6 april 2021, 2019058825, SKGZ201901253

Advies Zorginstituut Nederland, 6 april 2021, 2019058825, SKGZ201901253

Advies Zorginstituut Nederland aan de SKGZ
Datum advies: 6 april 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Zweden, stamceltherapie, autologe hematopoëtische stamceltransplantatie
(aHSCT), relapsing remitting multiple sclerose (RRMS), stand wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019, art. 20 Vo. nr. 883/2004.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken