Bindend advies GcZ, 10 maart 2023, SKGZ202200819

Bindend advies GcZ, 10 maart 2023, SKGZ202200819

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2023
Datum publicatie: 13 maart 2023

Verzoeker heeft geen verzekeringsindicatie voor een uitwendige neuscorrectie.

Verzoeker heeft last van een scheefstand van het neustussenschot naar rechts alsmede van flexibele neusvleugels. Met name dit laatste veroorzaakt klachten bij het ademen. In het verleden is verzoeker al meerdere keren aan zijn neus geopereerd, maar de uitgevoerde ingrepen hadden niet het gewenste resultaat. Omdat de doorgankelijkheidsklachten toenamen is bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor een septorhinoplastiek (in- en uitwendige neuscorrectie). De ziektekostenverzekeraar verklaart dat de inwendige neuscorrectie wordt vergoed, maar de uitwendige correctie niet. Dit omdat een verzekeringsindicatie hiervoor ontbreekt.
De commissie overweegt dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden voor een uitwendige neuscorrectie. Dit omdat bij hem geen sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of van verminking zoals bedoeld in de regelgeving. Met name is door verzoeker onvoldoende onderbouwd waarom een inwendige neuscorrectie (septumcorrectie) niet afdoende is voor behandeling van de doorgankelijkheidsklachten en waarom alleen een uitwendige neuscorrectie de enige oplossing voor dit probleem vormt. Dit alles wordt bevestigd in het advies van het Zorginstituut. De commissie wijst het verzoek daarom af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken