Bindend advies GcZ, 6 maart 2023, SKGZ202200891

Bindend advies GcZ, 6 maart 2023, SKGZ202200891

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2023
Datum publicatie: 13 maart 2023

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van de in 2021 in Turkije verrichte ingreep, omdat hij toen redelijkerwijs niet was aangewezen op een (spoed)operatie.

Verzoeker kampte al jaren met rugklachten. Door de vliegreis naar Turkije in 2021 werden de klachten na aankomst ter plaatse zodanig, dat hij aldaar een arts heeft geconsulteerd. Vervolgens is hij een week later - in verband met de drukte in het ziekenhuis - geopereerd aan zijn rug. De ziektekostenverzekeraar weigert de kosten van de ingreep te vergoeden, omdat geen sprake was van spoedeisende zorg en verzoeker geen verwijzing van de huisarts had. De ziektekostenverzekeraar heeft ter zitting toegezegd de kosten van de preoperatieve onderzoeken aan verzoeker te vergoeden.
De commissie overweegt, gehoord het advies van het Zorginstituut, dat verzoeker niet was aangewezen op de betreffende ingreep. Daarom heeft hij geen aanspraak op vergoeding van de hieraan verbonden kosten.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken