Bindend advies 16 mei 2023, SKGZ202202359

Bindend advies 16 mei 2023, SKGZ202202359

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 mei 2023
Datum publicatie: 16 mei 2023

Premature ovariële insufficiëntie (POI) is, in het geval van verzoekster, geen indicatie voor het invriezen van eicellen.

Verzoekster heeft van haar arts te horen gekregen dat zij POI heeft en waarschijnlijk vervroegd in de overgang zal gaan. Zij heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor het invriezen van haar eicellen. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat verzoekster hiervoor geen verzekeringsindicatie heeft. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Het staat vast dat vitrificatie van eicellen bij een aantal indicaties verzekerde zorg betreft. Het Zorginstituut overweegt in zijn advies van 15 februari 2023 dat het daarbij gaat om vrouwen met niet-iatrogene oorzaken van POI, zoals vrouwen met het fragiele X-syndroom, het Turner syndroom en galactosemie. Alleen in die gevallen moet ervan uit worden gegaan dat deze vrouwen vervroegd in de overgang gaan en daardoor geen kinderen (meer) kunnen krijgen. Het Zorginstituut overweegt in zijn advies dat bij de meerderheid van de vrouwen met POI (nog) geen oorzaak aanwijsbaar is. Daarom kan niet-tijdig worden vastgesteld dat sprake zal zijn van een voortijdige overgang. Verder overweegt het Zorginstituut dat bij verzoekster nog geen aanwijzingen zijn dat POI zal optreden. De aanwezigheid van POI in haar familie is geen bewezen voorspellende test voor de kans op het optreden van POI bij verzoekster. Om die reden adviseert het Zorginstituut tot afwijzing van het verzoek de ziektekostenverzekeraar te verplichten alsnog een goedkeuring te geven voor vitrificatie van eicellen. De commissie ziet geen aanleiding van het advies van het Zorginstituut af te wijken. Een verzekerde heeft alleen aanspraak op zorg als hij of zij hierop redelijkerwijs is aangewezen. Dit is bij verzoekster niet het geval.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken