Bindend advies GcZ, 18 maart 2024, SKGZ202303040

Bindend advies GcZ, 18 maart 2024, SKGZ202303040

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Verzoeker heeft geen aanspraak op vergoeding van de kosten van Gloup Zero Medicatie slikgel ten laste van de zorgverzekering.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar de kosten van Gloup Zero Medicatie Slikgel moet vergoeden ten laste van de zorgverzekering dan wel uit coulance. Dit omdat verzoeker kampt met verhoogde spierspanning in het keel- en halsgebied (globusklachten) en slikproblemen (dysfagie). Gelet op de werking van de gel dient het middel niet als een geneesmiddel, maar als een medisch hulpmiddel te worden beschouwd.
De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat Gloup Zero Medicatie Slikgel in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) staat vermeld als 'niet-geneesmiddel'. Dit betekent dat er geen vergoeding mogelijk is vanuit de basisverzekering. Anders dan verzoeker stelt valt Gloup Zero Medicatie Slikgel niet onder een van de functiegerichte omschrijvingen van artikel 2.6 van de Regeling zorgverzekering (Rzv) inzake hulpmiddelenzorg. Tot een onverplichte vergoeding van de kosten ziet de ziektekostenverzekeraar geen aanleiding.
De commissie oordeelt dat verzoeker geen aanspraak heeft op vergoeding van de kosten van Gloup Zero Medicatie Slikgel ten laste van de zorgverzekering. Uit het advies van het Zorginstituut Nederland aan de commissie blijkt dat Gloup Zero Medicatie Slikgel niet is opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) en daarom niet in het kader van farmaceutische zorg kan worden vergoed op basis van de zorgverzekering.
Voor zover verzoeker stelt dat Gloup Zero Medicatie Slikgel moet worden aangemerkt als een medisch hulpmiddel, geldt dat slikgel niet onder de functiegerichte omschrijvingen in het kader van hulpmiddelenzorg valt te brengen. Over het toepassen van coulance kan de commissie niet oordelen, omdat dit is voorbehouden aan de ziektekostenverzekeraar.
De commissie wijst het verzoek af.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken