Bindend advies GcZ, 21 maart 2024, SKGZ202303183

Bindend advies GcZ, 21 maart 2024, SKGZ202303183

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 21 maart 2024
Datum publicatie: 27 maart 2024

Saxenda® (liraglutide) na metabole chirurgie komt niet voor vergoeding in aanmerking ten laste van de zorgverzekering.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat zij aanspraak heeft op Saxenda® (werkzame stof: liraglutide). Verzoekster heeft in dit verband aangevoerd dat zij voldoet aan de voorwaarden voor dit geneesmiddel, omdat zowel de huisarts als de apotheker deze aldus lezen dat hiermee wordt bedoeld dat de patiënt niet (meer) in aanmerking komt voor metabole chirurgie, omdat deze al is ondergaan. Er is nergens vermeld dat geen vergoeding wordt verleend als er metabole chirurgie heeft plaatsgevonden, aldus verzoekster. De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld dat verzoekster niet voldoet aan bedoelde voorwaarden, omdat zij metabole chirurgie heeft ondergaan. Gelet op het advies van het Zorginstituut van 26 februari 2024 is het effect van liraglutide na metabole chirurgie niet getoetst door het Zorginstituut. Liraglutide na metabole chirurgie komt derhalve niet voor vergoeding in aanmerking ten laste van de zorgverzekering, aldus het Zorginstituut. De commissie ziet in de argumenten van verzoekster geen aanleiding van het advies van het Zorginstituut af te wijken. Zij maakt de conclusie hiervan tot de hare. Dit leidt ertoe dat het verzoek wordt afgewezen.

Klacht indienen

Heb je een probleem waar je met jouw zorgverzekeraar niet uitkomt, dan kun je dit aan ons voorleggen.

Ik wil een klacht indienen

Gerelateerde uitspraken